Calendari per a la inscripció i la realització de les proves d'ingrés i d'accés als ensenyaments elementals i professionals de Música i de Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2019-2020

Calendari per a la inscripció i la realització de les proves d'ingrés  i d'accés als ensenyaments elementals i professionals de Música i de Dansa de la Comunitat Valenciana

Convocatòria i més informació:

Ensenyaments Elementals: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=15946

Ensenyaments Professionals : http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17074