Cabecera Enseñanzas Deportivas

Ensenyaments Esportius

Els ensenyaments esportius tenen com a finalitat preparar l'alumnat per a l'activitat professional en relació a una modalitat o especialitat esportiva, així com facilitar la seua adaptació a l'evolució del món laboral i esportiu i a la ciutadania activa des d'una formació integral i completa en cada disciplina esportiva.

Aquests ensenyaments s'estructuren en dos graus: mitjà i superior i estan regulats en la Comunitat Valenciana pel Decret 132/2012 de 31 d'agost.

Taxes d' Ensenyaments Esportius: Consulteu l' ENLLAÇ

Novetats

Consulta pública prèvia Projecte d'Ordre que estableix els currículums del cicle inicial i final de grau mitjà corresponent al Títol de Tècnic Esportiu en Handbol

Consulta pública prèvia Projecte d'Ordre que estableix els currículums del cicle inicial i final de grau mitjà corresponent al Títol de Tècnic Esportiu en Handbol

Consulta pública prèvia del Projecte d'Ordre que estableix el currículum del cicle de grau superior corresponent al Títol de Tècnic Esportiu Superior en Handbol

Consulta pública prèvia del Projecte d'Ordre que estableix el currículum del cicle de grau superior corresponent al Títol de Tècnic Esportiu Superior en Handbol

Convocatòria dels premis extraordinaris dels ensenyaments esportius de règim especial corresponents al curs 2021-2022

Convocatòria dels premis extraordinaris dels ensenyaments esportius de règim especial corresponents al curs 2021-2022

Concurs Nacional de Bones Pràctiques en centres docents. Convocatòria del Ministeri d'Educació i Formació Professional

Concurs Nacional de Bones Pràctiques en centres docents. Convocatòria del Ministeri d'Educació i Formació Professional

Termini de presesentació de sol·licituds: OBERT des del 16 de juny de 2022 fins al 12 de setembre de 2022

ENLLAÇ AL TRÀMIT

Convocatòria de la Secretaria d'Estat d'Educació, per acollir a un/a docent extranger/a per al curs 2022/2023.

Convocatòria de la Secretaria d'Estat d'Educació, per acollir a un/a docent extranger/a per al curs 2022/2023.

Instruccions per a la gestió del mòdul professional de Formació en Centres de Treball.

Instruccions per a la gestió del mòdul professional de Formació en Centres de Treball.

Normativa en tramitació.Audiència i informació pública

Normativa en tramitació.Audiència i informació pública

Projecte Reial Decret pel qual s'estableix el títol de Tècnic Esportiu en Atletisme i es fixa el seu currículum bàsic i els requisits d'accès

MÉS INFORMACIÓ en l'enllaç

Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Aprenentatge Permanent

Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Aprenentatge Permanent

Reial Decret 272/2022, de 12 d'abril, pel qual s'estableix el Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Aprenentatge Permanent

*Article 3: "Àmbit d'aplicació.

L'àmbit d'aplicació del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Aprenentatge Permanent abasta les titulacions i certificacions oficials procedents del sistema educatiu espanyol no universitari recollides en l'article 3 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació: educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional, ensenyaments artístics i ensenyaments esportius...

...s'inclouen els certificats de professionalitat en l'àmbit de la Formació Professional per a l'Ocupació regulats en la normativa vigent."

Proves d’accés de caràcter específic i calendari, procediment d’admissió i matriculació per a cursar els ensenyaments esportius de règim especial en els centres públics de la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2022- 2023.

Proves d’accés de caràcter específic i calendari, procediment d’admissió i matriculació per a cursar els ensenyaments esportius de règim especial en els centres públics de la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2022- 2023.

Convocatòria d'ajudes destinades a promoure agrupacions de centres educatius. Ministeri d'Educació i Formació Pofessional

Convocatòria d'ajudes destinades a promoure agrupacions de centres educatius. Ministeri d'Educació i Formació Pofessional

Millores al portal Web

Millores al portal Web

S'han fet millores al portal web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i tenim nous enllaços per a sindicar-se RSS a les Novetats del Servei 

8,322 Rss Feeds Imágenes y Fotos - 123RF  Novetats del Servei d'Ordenació i Gestió d'Ensenyaments Professionals  

8,322 Rss Feeds Imágenes y Fotos - 123RF  Novetats Ensenyaments Arts Plàstiques i Disseny 

8,322 Rss Feeds Imágenes y Fotos - 123RF Novetats Ensenyaments Esportius

8,322 Rss Feeds Imágenes y Fotos - 123RF Novetats Ensenyaments Música i Dansa

8,322 Rss Feeds Imágenes y Fotos - 123RF Novetats Escoles de Música i Arts Escèniques

Convocatòria de l’activitat de formació del professorat iMou-te

Convocatòria de l'activitat de formació del professorat iMou-te

Informació FCTs

Informació FCTs

Podeu consultar les instruccions sobre les FCTs ,i nformes preguntes freqüents en aquest enllaç
https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/formacion-en-centros-de-trabajo

Configuració del navegador web per poder realitzar el pagament de les taxes

Configuració del navegador web per a poder realitzar el pagament de les taxes: Consulteu este manual en cas de que no es genere el codi de barres als fulls de pagament

 

Taxa per ensenyaments de Règim Especial -Ensenyaments esportius: model 9773