Cabecera Enseñanzas Deportivas

Ensenyaments Esportius

Els ensenyaments esportius tenen com a finalitat preparar l'alumnat per a l'activitat professional en relació a una modalitat o especialitat esportiva, així com facilitar la seua adaptació a l'evolució del món laboral i esportiu i a la ciutadania activa des d'una formació integral i completa en cada disciplina esportiva.

Aquests ensenyaments s'estructuren en dos graus: mitjà i superior i estan regulats en la Comunitat Valenciana pel Decret 132/2012 de 31 d'agost.

Taxes d' Ensenyaments Esportius: Consulteu l' ENLLAÇ

Novetats

Consulta pública prèvia del Projecte de Reial decret que modifica el Reial decret 669/2013, de 6 de setembre, pel qual s'estableix el títol de tècnic esportiu en atletisme i es fixen els seus ensenyaments mínims i els requisits d'accés.

Consulta pública prèvia del Projecte de Reial decret que modifica el Reial decret 669/2013, de 6 de setembre, pel qual s'estableix el títol de tècnic esportiu en atletisme i es fixen els seus ensenyaments mínims i els requisits d'accés.

Tràmit d’informació pública del Projecte d’ordre de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per la qual es regula el mòdul professional de Formació en Centres de Treball (FCT) dels cicles formatius de grau mitjà i superior,

Tràmit d'informació pública del Projecte d'ordre de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per la qual es regula el mòdul professional de Formació en Centres de Treball (FCT) dels cicles formatius de grau mitjà i superior,

Concurs Nacional de Bones Pràctiques en centres docents.

Concurs Nacional de Bones Pràctiques en centres docents.

Concurs Nacional de Bones Pràctiques en centres docents.

Termini de presentació de sol·licituds:PRÒXIMA OBERTURA des de l'1 de setembre de 2021 fins al 20 de setembre de 2021 a les 14:30

MÉS INFORMACIÓ EN LA WEB DEL MINISTERI D'EDUCACIÓ i FORMACIÓ PROFESSIONAL: 

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/centros-docentes/premios/premios-nacionales-educacion-centros-docentes.html

Publicació de l'Ordre EFP/574/2021, de 7 de juny, per la qual s'estableix el currículum dels cicles inicial i final de grau mig corresponent als títols de Tècnic Esportiu en Barrancs, Tècnic Esportiu en Escalada i Tècnic Esportiu en Mitja Muntanya.

Publicació de l'Ordre EFP/574/2021, de 7 de juny, per la qual s'estableix el currículum dels cicles inicial i final de grau mig corresponent als títols de Tècnic Esportiu en Barrancs, Tècnic Esportiu en Escalada i Tècnic Esportiu en Mitja Muntanya.

Publicació de l'Ordre EFP/573/2021, de 7 de juny, per la qual s'estableix el currículum dels cicles de grau superior corresponent als títols de Tècnic Esportiu Superior en Alta Muntanya i Tècnic Esportiu Superior en Escalada.

Publicació de l'Ordre EFP/573/2021, de 7 de juny, per la qual s'estableix el currículum dels cicles de grau superior corresponent als títols de Tècnic Esportiu Superior en Alta Muntanya i Tècnic Esportiu Superior en Escalada.

Publicació dels acords de la comissió sobre l’estructura de les noves proves d’accés a la universitat i la determinació de les dates per a la realització de les proves d’accés a la universitat del curs 2020-2021

Publicació dels acords de la comissió sobre l'estructura de les noves proves d'accés a la universitat i la determinació de les dates per a la realització de les proves d'accés a la universitat del curs 2020-2021

Convocatòria de les proves, per a persones sense requisits acadèmics, d’accés als ensenyaments esportius de règim especial de grau mitjà i de grau superior conduents a les titulacions oficials de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior

Convocatòria de les proves, per a persones sense requisits acadèmics, d'accés als ensenyaments esportius de règim especial de grau mitjà i de grau superior conduents a les titulacions oficials de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior

Convocatòria de les proves d’accés de caràcter específic i el calendari i el procediment d’admissió i matriculació per a cursar els ensenyaments esportius de règim especial en els centres públics de la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2021- 2022

Convocatòria de les proves d'accés de caràcter específic i el calendari i el procediment d'admissió i matriculació per a cursar els ensenyaments esportius de règim especial en els centres públics de la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2021- 2022

Avaluació i acreditació de la totalitat de les unitats de competència professional incloses en l’oferta existent de Formació Professional a la Comunitat Valenciana vinculada al Catàleg nacional de les qualificacions professionals, que hagen sigut adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació

Avaluació i acreditació de la totalitat de les unitats de competència professional incloses en l'oferta existent de Formació Professional a la Comunitat Valenciana vinculada al Catàleg nacional de les qualificacions professionals, que hagen sigut adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació

Documentació per a la gestió administrativa dels ensenyaments esportius de règim especial en l’àmbit de la Comunitat Valenciana

Documentació per a la gestió administrativa dels ensenyaments esportius de règim especial en l'àmbit de la Comunitat Valenciana

Autorització de la matrícula condicionada a l’alumnat sense el requisit acadèmic d’accés, en els centres públics i privats amb ensenyaments esportius de règim especial i flexibilització horària autoritzada, en el grau mitjà de Tècnic Esportiu i grau superior de Tècnic Esportiu Superior, per al curs acadèmic 2020-2021

Autorització de la matrícula condicionada a l'alumnat sense el requisit acadèmic d'accés, en els centres públics i privats amb ensenyaments esportius de règim especial i flexibilització horària autoritzada, en el grau mitjà de Tècnic Esportiu i grau superior de Tècnic Esportiu Superior, per al curs acadèmic 2020-2021

Instruccions de servei de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim General sobre la convalidació del mòdul propi de la Comunitat Valenciana de Anglés tècnic per a grau mitjà i Anglés tècnic per a grau superior 20-21

Instruccions de servei de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial sobre la convalidació del mòdul propi de la Comunitat Valenciana de Anglés tècnic per a grau mitjà i Anglés tècnic per a grau superior 20-21

Concreció de certs aspectes per a cursar els ensenyaments esportius de règim especial en els centres educatius de la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2020/2021.

Concreció de certs aspectes per a cursar els ensenyaments esportius de règim especial en els centres educatius de la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2020/2021.

RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es concreten certs aspectes per a cursar els ensenyaments esportius de règim especial en els centres educatius de la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2020/2021.

Ens.Deportivas: instrucciones de inicio de curso

Ens. Esportius: instruccions d' inici de curs 2020-2021

RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2020, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent als centres que imparteixen ensenyaments esportius de règim especial a la Comunitat Valenciana, durant el curs 2020-2021

 

Instruccions per a la prestació de serveis administratius i de coordinació en els centres educatius

Instruccions per a la prestació de serveis administratius i de coordinació en els centres educatius

RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2020, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a la prestació de serveis administratius i de coordinació en els centres educatius.

Publicació de l'Ordre del Ministeri de Educació i Formació Professional sobre les mesures excepcionals en matèria de flexibilització.

Publicació de l'Ordre del Ministeri de Educació i Formació Professional sobre les mesures excepcionals en matèria de flexibilització.

Informació FCTs

Informació FCTs

Podeu consultar les instruccions sobre les FCTs per motiu del Covid19 i Informes preguntes freqüents en aquest enllaç
https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/formacion-en-centros-de-trabajo

Comunicacions actualizades

Comunicacions actualitzades

Declarat l'estat d'alarma mitjançant Real Decret per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, tenint en compte les mesures de contenció extraordinàries adoptades per les autoritats de salut pública a conseqüència de la situació generada per l'evolució del coronavirus COVID-19, i per tal d'unificar les font d'informació oficials, es comunica que:
- Tota la informació relacionada amb aquesta situació excepcional serà comunicada des del lloc https://ceice.gva.es/va/covid-19
Així mateix, per a rebre comunicacions actualitzades es recomana accedir als fils d'informació de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport:

Configuració del navegador web per poder realitzar el pagament de les taxes

Configuració del navegador web per a poder realitzar el pagament de les taxes: Consulteu este manual en cas de que no es genere el codi de barres als fulls de pagament