Cabecera Enseñanzas Deportivas

Ensenyaments Esportius

Els ensenyaments esportius tenen com a finalitat preparar l'alumnat per a l'activitat professional en relació a una modalitat o especialitat esportiva, així com facilitar la seua adaptació a l'evolució del món laboral i esportiu i a la ciutadania activa des d'una formació integral i completa en cada disciplina esportiva.

Aquests ensenyaments s'estructuren en dos graus: mitjà i superior i estan regulats en la Comunitat Valenciana pel Decret 132/2012 de 31 d'agost.

Taxes d' Ensenyaments Esportius: Consulteu l' ENLLAÇ

Novetats

Programa d’activitats formatives de centre, per als centres docents públics de titularitat de la Generalitat, per a desenvolupar-les durant el curs 2022-2023.

Programa d’activitats formatives de centre, per als centres docents públics de titularitat de la Generalitat, per a desenvolupar-les durant el curs 2022-2023.

Ordenació de l’exercici de les professions de l’esport i l’activitat física a la Comunitat Valenciana

Ordenació de l’exercici de les professions de l’esport i l’activitat física a la Comunitat Valenciana

Instruccions en matèria d’ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent en els centres que imparteixen ensenyaments esportius de règim especial a la Comunitat Valenciana, durant el curs 2022-2023.

Instruccions en matèria d’ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent en els centres que imparteixen ensenyaments esportius de règim especial a la Comunitat Valenciana, durant el curs 2022-2023.

Convocatòria dels premis extraordinaris dels ensenyaments esportius de règim especial corresponents al curs 2021-2022

Convocatòria dels premis extraordinaris dels ensenyaments esportius de règim especial corresponents al curs 2021-2022

Concurs Nacional de Bones Pràctiques en centres docents. Convocatòria del Ministeri d'Educació i Formació Professional

Concurs Nacional de Bones Pràctiques en centres docents. Convocatòria del Ministeri d'Educació i Formació Professional

Termini de presesentació de sol·licituds: OBERT des del 16 de juny de 2022 fins al 12 de setembre de 2022

ENLLAÇ AL TRÀMIT

Instruccions per a la gestió del mòdul professional de Formació en Centres de Treball.

Instruccions per a la gestió del mòdul professional de Formació en Centres de Treball.

Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Aprenentatge Permanent

Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Aprenentatge Permanent

Reial Decret 272/2022, de 12 d'abril, pel qual s'estableix el Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Aprenentatge Permanent

*Article 3: "Àmbit d'aplicació.

L'àmbit d'aplicació del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Aprenentatge Permanent abasta les titulacions i certificacions oficials procedents del sistema educatiu espanyol no universitari recollides en l'article 3 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació: educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional, ensenyaments artístics i ensenyaments esportius...

...s'inclouen els certificats de professionalitat en l'àmbit de la Formació Professional per a l'Ocupació regulats en la normativa vigent."

Proves d’accés de caràcter específic i calendari, procediment d’admissió i matriculació per a cursar els ensenyaments esportius de règim especial en els centres públics de la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2022- 2023.

Proves d’accés de caràcter específic i calendari, procediment d’admissió i matriculació per a cursar els ensenyaments esportius de règim especial en els centres públics de la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2022- 2023.

Millores al portal Web

Millores al portal Web

S'han fet millores al portal web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i tenim nous enllaços per a sindicar-se RSS a les Novetats del Servei 

8,322 Rss Feeds Imágenes y Fotos - 123RF  Novetats del Servei d'Ordenació i Gestió d'Ensenyaments Professionals  

8,322 Rss Feeds Imágenes y Fotos - 123RF  Novetats Ensenyaments Arts Plàstiques i Disseny 

8,322 Rss Feeds Imágenes y Fotos - 123RF Novetats Ensenyaments Esportius

8,322 Rss Feeds Imágenes y Fotos - 123RF Novetats Ensenyaments Música i Dansa

8,322 Rss Feeds Imágenes y Fotos - 123RF Novetats Escoles de Música i Arts Escèniques

Informació FCTs

Informació FCTs

Podeu consultar les instruccions sobre les FCTs ,i nformes preguntes freqüents en aquest enllaç
https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/formacion-en-centros-de-trabajo

Configuració del navegador web per poder realitzar el pagament de les taxes

Configuració del navegador web per a poder realitzar el pagament de les taxes: Consulteu este manual en cas de que no es genere el codi de barres als fulls de pagament

 

Taxa per ensenyaments de Règim Especial -Ensenyaments esportius: model 9773