Presentació

Presentació

Les escoles de música i arts escèniques són centres d'ensenyament artístic no formal que imparteixen música, dansa, teatre o circ, que estan dirigides a persones aficionades de qualsevol edat que vulguen rebre una formació artística general de tipus pràctic, i a aquelles que demostren una vocació i aptituds especials i vulguen preparar el seu accés als ensenyaments artístics formals.
Són ensenyaments no conduents a l'obtenció de certificats o títols amb validesa acadèmica o professional.
Aquestes escoles disposen d'autonomia pedagògica i organitzativa en el marc de la normativa vigent. 
La denominació genèrica atén el tipus d'ensenyaments que imparteixen i és la següent:
a) Escola de Música: imparteixen exclusivament ensenyaments de música.
b) Escola de Dansa: imparteixen exclusivament ensenyaments de dansa. 
c) Escola de Música i Dansa: imparteixen exclusivament ensenyaments de música i dansa.
d) Escola d'Arts Escèniques: imparteixen ensenyaments de dansa, teatre i/o circ.
e) Escola de Música i Arts Escèniques: imparteixen, a més d'ensenyaments de música, ensenyaments de dansa, teatre i/o circ.

NOVETATS

Millores al portal Web

Millores al portal Web

S'han fet millores al portal web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i tenim nous enllaços per a sindicar-se RSS a les Novetats del Servei 

8,322 Rss Feeds Imágenes y Fotos - 123RF  Novetats del Servei d'Ordenació i Gestió d'Ensenyaments Professionals  

8,322 Rss Feeds Imágenes y Fotos - 123RF  Novetats Ensenyaments Arts Plàstiques i Disseny 

8,322 Rss Feeds Imágenes y Fotos - 123RF Novetats Ensenyaments Esportius

8,322 Rss Feeds Imágenes y Fotos - 123RF Novetats Ensenyaments Música i Dansa

8,322 Rss Feeds Imágenes y Fotos - 123RF Novetats Escoles de Música i Arts Escèniques

Regulació de les escoles d’ensenyament artístic no formal de música i d’arts escèniques. 

Regulació de les escoles d’ensenyament artístic no formal de música i d’arts escèniques. 

Subvencions a escoles de música i arts escèniques

Subvencions a escoles de música i arts escèniques. Curs 21-22

ORDRE 43/2021, de 9 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

ORDRE 43/2021, de 9 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

ORDRE 42/2021, d’1 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es deroga l’Ordre 42/2016, de 3 d’agost, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

ORDRE 42/2021, d'1 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es deroga l'Ordre 42/2016, de 3 d'agost, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport