T'interessa

Organismes

Portals

Presentació

Presentació

Les escoles de música i arts escèniques són centres d'ensenyament artístic no formal que imparteixen música, dansa, teatre o circ, que estan dirigides a persones aficionades de qualsevol edat que vulguen rebre una formació artística general de tipus pràctic, i a aquelles que demostren una vocació i aptituds especials i vulguen preparar el seu accés als ensenyaments artístics formals.
Són ensenyaments no conduents a l'obtenció de certificats o títols amb validesa acadèmica o professional.
Aquestes escoles disposen d'autonomia pedagògica i organitzativa en el marc de la normativa vigent. 
La denominació genèrica atén el tipus d'ensenyaments que imparteixen i és la següent:
a) Escola de Música: imparteixen exclusivament ensenyaments de música.
b) Escola de Dansa: imparteixen exclusivament ensenyaments de dansa. 
c) Escola de Música i Dansa: imparteixen exclusivament ensenyaments de música i dansa.
d) Escola d'Arts Escèniques: imparteixen ensenyaments de dansa, teatre i/o circ.
e) Escola de Música i Arts Escèniques: imparteixen, a més d'ensenyaments de música, ensenyaments de dansa, teatre i/o circ.

NOVETATS

Concessió de subvencions destinades a escoles que impartixen ensenyament no formal d’arts escèniques dependents d’entitats locals o d’entitats privades de la Comunitat Valenciana 2024

Concessió de subvencions destinades a escoles que impartixen ensenyament no formal d’arts escèniques dependents d’entitats locals o d’entitats privades de la Comunitat Valenciana 2024

Consulta pública prèvia sobre el projecte d’orde, de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions a escoles d’Ensenyament Artístic no Formal de Música i d’Arts Escèniques

Consulta pública prèvia sobre el projecte d’orde, de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions a escoles d’Ensenyament Artístic no Formal de Música i d’Arts Escèniques

Concessió de subvencions a escoles que impartixen ensenyament no formal de música dependents d’entitats locals o d’entitats privades de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2024

Concessió de subvencions a escoles que impartixen ensenyament no formal de música dependents d’entitats locals o d’entitats privades de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2024

Convocatòria de subvencions destinades a escoles que imparteixen ensenyament no formal d'arts escèniques, dependents d’entitats locals o d’entitats privades de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2024

Convocatòria de subvencions destinades a escoles que imparteixen ensenyament no formal d'arts escèniques, dependents d’entitats locals o d’entitats privades de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2024

Convocatòria de subvencions destinades a escoles que imparteixen ensenyament no formal de música, dependents d’entitats locals o d’entitats privades de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2024

Convocatòria de subvencions destinades a escoles que imparteixen ensenyament no formal de música, dependents d’entitats locals o d’entitats privades de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2024