Subvencions

Subvencions

Novetats

Subvencions a conservatoris municipals i centres autoritzats (2022)

Subvencions a conservatoris municipals i centres autoritzats

Convocatòria de les subvencions destinades a conservatoris i centres autoritzats d'ensenyaments elementals o professionals de música o de dansa dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2022. Sol·licitud i més informació: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=231&version=amp

Publicació de la RESOLUCIÓ de 5 de setembre de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es concedeixen les subvencions destinades a conservatoris i centres autoritzats d’ensenyaments elementals o professionals de música o de dansa dependents de corporacions locals o d’entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2022. 


Atenció: detectat un error material (no apareixen les quantitats) en l'annex II de la resolució publicada en el DOGV el dia 14.09.2022 nº 9427, es va publicar la consegüent correcció d'errors DOGV 19.09.2022 nº 9430. L'enllaç anterior sí que descarrega la versió corregida.

Termini de justificació del 15 de setembre al 5 d'octubre de 2022. FINALITZAT
  Com enviar la justificació: 

1.- Documentació de la justificació: Per a la justificació, podeu descarregar des d'ací els annexos

ANNEX I ANNEX IIIa ANNEX V
ANNEX II ANNEX IIIb  
ANNEX I ANNEX III
ANNEX II ANNEX IV

2.- Accediu al lloc web de la justificació (https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18542&version=amp).

 

 

Derogació bases reguladores

Derogació bases reguladores

ORDRE 19/2022, de 7 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es deroguen diverses ordres reguladores de subvencions d’aquest departament

S'ha derogat l'Ordre 69/2016, de 4 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions per a les corporacions locals i entitats sense ànim de lucre que mantenen conservatoris o centres privats autoritzats d’ensenyances elementals o professionals de música o de dansa de la Comunitat Valenciana

 Als procediments de subvencions iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta ordre no els serà aplicable el que es disposa en l'Ordre 19/2022, regint-se per les bases reguladores vigents en el moment de la seua incoació.
  Per a la CONVOCATÒRIA ACTUAL 2022 se seguirà aplicant l'Ordre 69/2016, de 4 de novembre

Convocatòries anuals