Visualització de contingut web

Taxes d'Ensenyaments de Música i Dansa

 

TAXES EDUCATIVES NO UNIVERSITÀRIES 2020
(Música 9665, Dansa 9668)

LLEI 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes.(DOGV núm. 8202 de 30/12/2017)

1.

Ensenyaments de Música:

 

1.1

Ensenyaments LOE

1.1.1

Alumnat oficial de conservatoris de la xarxa pública de la Generalitat Valenciana.

1.1.1.1

Ensenyaments Elementals:

1.1.1.1.1

Curs complet ( per assignatura.)

37,36 €

1.1.1.1.2

Assignatures pendents ( cadascuna.)

44,80 €

1.1.1.1.3

Repetició de curs ( per assignatura.)

48,52 €

1.1.1.1.4

Proves per a l'obtenció directa del certificat d'ensenyaments elementals de Música

55,15 €

1.1.1.1.5

Prova d'ingrés o accés als ensenyaments elementals de música

27,57 €

1.1.1.3

Ensenyaments Professionals:

1.1.1.3.1

Curs complet (per assignatura.)

56,04 €

1.1.1.3.2

Assignatures pendents (per assignatura.)

67,21 €

1.1.1.3.3

Repetició curs (per assignatura.)

72,83 €

1.1.1.3.4

Prova d'accés als ensenyaments professionals

55,15 €

2.

Ensenyaments de Dansa:

2.1

Ensenyaments LOE

2.1.1

Alumnat oficial de conservatoris de la xarxa pública de la Generalitat Valenciana:

2.1.1.1

Ensenyaments Elementals:

2.1.1.1.1

Curs complet (per assignatura.)

49,50 €

2.1.1.1.2

Assignatures pendents (cadascuna)

79,18 €

2.1.1.1.3

Repetició de curs (per assignatura.)

59,37 €

2.1.1.1.4

Proves per a l'obtenció directa del certificat d'ensenyaments elementals de Dansa

55,15 €

2.1.1.1.5

Prova d'ingrés o accés als ensenyaments elementals de dansa

27,57 €

 

 

 

2.1.1.3

Ensenyaments Professionals:

2.1.1.3.1

Curs complet (per assignatura.)

74,26 €

2.1.1.3.2

Assignatures pendents (cadascuna)

118,81 €

2.1.1.3.3

Repetició de curs (per assignatura.)

89,11 €

2.1.1.3.4

Prova d'accés als ensenyaments professionals

55,15 €

 

 

 

 

Taxa per serveis administratius derivats de l'activitat acadèmica de nivell no universitari

2.

Expedició i impressió de títols, certificacions i diplomes acadèmics, docents i professionals

2.6

Títol Professional de Música (LOE) títol Tècnic en Ensenyaments Professionals de Música en l'Especialitat de...(LOMCE)

21,40 €

2.7

Títol Professional de Dansa títol Tècnic en Ensenyaments Professionals de dansa en l'Especialitat de...(LOMCE)

21,40 €

 

 

 

3

Expedició de Llibres de Qualificacions:

3.1

Llibre de qualificacions d'ensenyances professionals de música o de dansa / Expedició de l'Historial Acadèmic de l'Alumne, corresponent a ensenyances LOE de Música i Dansa

4,20 €

3.2

Expedició del llibre de qualificacions d'ensenyaments professionals de música i de dansa, corresponent a ensenyaments LOE de Música i Dansa

4,20 €

4

Expedició de certificacions acadèmiques:

4.1

Certificacions acadèmics i certificats als efectes de trasllats dels Ensenyaments de Batxillerat, Formació Professional, i Ensenyaments Artístics Professionals i ensenyaments esportius en règim especial (excepte relatives al llibre de qualificacions).

2,10 €

5

Expedició o renovació de targetes d'identitat d'alumnes (excepte per a cursar ensenyaments obligatoris)

2,22 €

6

Obertura d'expedients corresponents a Ensenyaments professionals de Música i de Dansa, Ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny, Idiomes i Ensenyaments Esportius.

25,50 €

9.

Expedició de l'informe d'avaluació individualitzat corresponent a ensenyaments LOE de formació professional i ensenyaments artístics de règim especial

4,00 €

MODEL 046- Enllaç taxes ensenyaments de música i dansa