Te interesa

Organismos

Portales

Novedades

Llistat provisional de centres exclosos i seleccionats en el Programa Coordinació Horària 2024-2025

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds es procedix a publicar el llistat provisional de centres seleccionats i exclosos per a participar en el Programa Coordinació Horària 2024-205.
 

Les reclamacions, si escau, es presentaran exclusivament de manera telemàtica a través del procediment de Tramitació telemàtica d’ensenyaments artístics i esportius de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació disponible en https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20116.

Es podran presentar reclamacions fins a les 23:59 del dia 18 d'abril de 2024.

Finalitzat el termini de reclamacions, es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la resolució per la qual es resol la convocatòria per a autoritzar el Programa de coordinació horària per al curs acadèmic 2024-2025, en tot cas, abans de l’inici de matriculació de l’alumnat en els centres d’ensenyament general per al curs acadèmic indicat.

 

CENTRES ESCLOSOS

PROVÍNCIA de VALÈNCIA

 


 

MOTIU D’EXCUSIÓ:

No presenta acta de constitució de la comissió coordinadora, acta d'aprovació del projecte firmada per tots els membres de la comissió, escrit de proposta de participació en el programa de la mateixa comissió.

 

CENTRES SELECCIONATS ordenats per centres de secundaria

 


 

 


 

  

 

CENTRES SELECCIONATS ordenats per conservatoris i centres autoritzats de música i dansa

 


 

  

Programa de coordinación horaria dirigido al alumnado que cursa simultáneamente las enseñanzas profesionales de Música o Danza y Educación Secundaria para el curso académico 2024-2025

Programa de coordinación horaria dirigido al alumnado que cursa simultáneamente las enseñanzas profesionales de Música o Danza y Educación Secundaria para el curso académico 2024-2025