Centres Arts Plàstiques

Centres Arts Plàstiques

Els ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny s'impartixen en les Escoles d'Art.

  • Instituts d'Educació Secundària que impartixen cicles formatius en la Comunitat Valenciana.

          46013062 IES BENLLIURE (València) 

          03014538 IES MISTERI D'ELX (Elx)