Ensenyaments de Règim Especial

T'interessa

Organismes

Portals

Cicle Formatiu de Grau Superior d'Animació

Cicle Formatiu de Grau Superior d'Animació

Titulació: Tècnic Superior d'Arts plàstiques i disseny en Animació

Família professional: Comunicació gràfica i audiovisual

Aquest professional serà capaç

Realitzar projectes d'animació, personals o per encàrrec d'empreses, institucions o altres professionals.

Planificar la realització del projecte d'animació mitjançant la definició dels aspectes expressius, funcionals i tècnics.

Valorar i fer possible l'elaboració del treball en equip.

Organitzar i dur a terme les diferents fases del projecte i els controls de qualitat corresponents per a garantir que expressa de forma òptima els objectius comunicatius d'aquest

Duració: 2000 h: 2 cursos acadèmics, inclosa la Fase de formació pràctica en empreses, estudis o tallers.

Pla d'estudis

Denominació del mòdul

Hores totals

Hores /curs

Crèdit ECTS

Fonaments de la representació i la expressió visual

100

100

 

5

Teoria de la imatge

50

50

 

3

Mitjans informàtics

100

100

 

6

Fotografia

75

75

 

4

Història de l'animació

75

 

75

4

Dibuix aplicat al'animació

225

100

125

12

Tècniques d'animació

250

125

125

14

Llenguatge i tecnologia audiovisual

125

50

75

6

Guió i estructura narrativa

75

75

 

4

Mitjans informàtics aplicats a l'animació

125

 

125

8

Projectes d'animació

350

150

200

23

Formació i orientació laboral

50

50

 

3

Empresa i iniciativa emprenedora

50

 

50

3

Idioma estranger

100

50

50

5

Projecte integrat

100

 

100

12

Formació pràctica en empreses

150

 

150

8

Total

2000

 

 

120

 

Referència legislativa
Més informació

Llocs de treball i ocupacions per a les quals qualifica el títol

Realització de pel·lícules d'animació independents, o integrades en produccions audiovisuals o multimèdia en la indústria de la cultura i l'entreteniment.

Elaboració de guions propis o adaptacions de textos aliens per a peces d'animació.

Creació d'escenaris, fons, objectes i/o personatges.

Creació de fotogrames clau per a definir la representació.

Realització de dibuixos d'intercalació.

Modelatge i representació dels elements que conformen l'animació 2D o 3D.

Animació, il·luminació, acolorit de les fonts generades i ubicació de les càmeres virtuals.

Renderització