Ensenyaments de Règim Especial

T'interessa

Organismes

Portals

Cicle Superior de Gràfica Audiovisual

Cicle Superior de Gràfica Audiovisual

Cicle Superior de Gràfica Audiovisual

Titulació: Tècnic Superior d'Arts plàstiques i disseny en Gràfica Audiovisual

Família professional: Comunicació gràfica i audiovisual

Aquest professional serà capaç de:

Idear i realitzar productes audiovisuals de qualitat tècnica i artística que comuniquen eficientment el missatge desitjat mitjançant la utilització de la imatge, la tipografia, els efectes visuals, els recursos i el llenguatge de les tècniques audiovisuals.

Planificar i dur a terme la producció i postproducció de producte audiovisual i el control de qualitat en cada etapa del projecte.

Organitzar i dur a terme les diferents fases del projecte i els controls de qualitat corresponents, per a garantir que el producte final expressa de forma òptima els objectius comunicatius.

Duració: 2000 h: 2 cursos acadèmics, inclosa la Fase de formació pràctica en empreses, estudis o tallers.

Pla d'estudis

Denominació del mòdul

Hores totals

Hores /curs

Crèdit ECTS

Fonaments de la representació i la expressió visual

100

100

 

5

Teoria de la imatge

50

50

 

3

Mitjans informàtics

225

100

125

14

Fotografia

175

75

100

9

Història de la imatge audiovisual i multimèdia

75

75

 

4

Recursos gràfics i tipogràfics

 

100

100

 

5

Tècniques 3D

150

 

150

9

Guió i estructura narrativa

75

75

 

4

Llenguatge i tecnologia audiovisual

250

100

150

15

Projectes de gràfica audiovisual

350

150

200

21

Projecte integrat

100

 

100

12

Formació i orientació laboral

50

50

 

3

Empresa i iniciativa emprenedora

50

 

50

3

Idioma estranger

100

50

50

5

Formació pràctica en empreses

150

 

150

8

Total

2000

 

 

120

Referència legislativa
Més informació

Llocs de treball i ocupacions per a les quals qualifica el títol

Realització de producció i posproducción audiovisual orientada a diversos formats

de distribució i mitjans tècnics: cinema, televisió, pàgines Web, multimèdia,

videojocs, telèfon mòbil i altres suports, emprant el programari estàndard de la

indústria.

Disseny i composició d'escenaris reals i virtuals i Il·luminació de l'escena.

Selecció musical i sonorització de la peça audiovisual.

Realització audiovisual de gràfica corporativa per a canals de televisió, programes,

missatges institucionals, productes, serveis i altres

Disseny de la representació gràfica de la informació per a mitjans audiovisuals.

Retolació audiovisual.

Posproducción digital.

Col·laboració especialista en realització audiovisual en equips multidisciplinaris.