Ensenyaments professionals Artístics i Esportius

T'interessa

Organismes

Portals

Cicle Formatiu de Grau Superior de Ceràmica artística (LOE)

Cicle Formatiu de Grau Superior de Ceràmica artística (LOE)

Titulació: Tècnic Superior d'Arts plàstiques i disseny en Ceràmica artística

Família professional: Ceràmica artística

Aquest professional serà capaç de

Elaborar obra original ceràmica de qualitat tècnica i artística, a partir del propi projecte o d'un encàrrec professional determinat.

Planificar l'elaboració mitjançant la definició dels aspectes estètics, formals, funcionals, materials i de producció.

Organitzar i dur a terme les diferents fases del procés, garantint la seguretat de les operacions i realitzant els controls de qualitat corresponents fins a l'obtenció del producte acabat.

Duració: 2000 h: 2 cursos acadèmics, inclosa la fase de formació pràctica en empreses, estudis i tallers

Pla d'estudis

Denominació del mòdul

Hores totals

Hores semanals/curs

Crèdit ECTS

Dibuix artístic

150

4

2

7

Dibuix tècnic

100

4

0

5

Volum

200

4

4

9

Història de la ceràmica

100

2

2

6

Materials i tecnologia: Ceràmica

200

4

4

12

Mitjans informàtics

150

2

4

9

Taller ceràmic

600

12

12

34

Projectes de ceràmica artística

100

4

 

10

Projecte integrat

100

 

4

9

Formació i orientació laboral

75

 

3

5

Audiovisuals

50

 

2

3

Idioma estranger

75

2

1

5

Formació pràctica en empreses

100

 

 

6

Total

2000

38

38

120

 

Referència legislativa
Més informació

Llocs de treball i ocupacions per a les quals qualifica el títol

Ceramista.

Creador i realitzador d'obra original ceràmica destinada a funcions ornamentals i/o utilitàries.

Esmaltador de ceràmica i porcellana.

Modelador de porcellana