Ensenyaments de Règim Especial

T'interessa

Organismes

Portals

Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Barreteria

Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Barreteria

Titulació: Tècnic de Arts plàstiques i disseny en Barreteria

Família professional: Arts Aplicades a la Indumentària

Aquest professional serà capaç de

Realització de barrets i altres peces de cap, i coneixements teòrics i pràctics col·laterals amb la labor purament manual o artesanal. El cicle formatiu «Barreteria» està orientat a la formació de professionals capaços d'interpretar dissenys en la  realització artesanal o industrial de la seua labor.

Duració: 1600 h

Pla d'estudis

Denominació del mòdul

Hores totals

Hores semanals/curs

Dibuix artístic

175

4

3

Volum

150

3

3

Història de la cultura i de l'art: Indumentària

100

2

2

Dibuix tècnic

75

3

 

Idioma estranger

100

2

2

Disseny assistit per ordinador

150

3

3

Taller de barreteria

700

14

14

Formació i orientació laboral

50

 

2

Obra final

75

 

3

Fase de pràctiques en empreses, estudis o tallers

25

 

 

Total

1600

 

 

 

Referència legislativa
Més informació

Llocs de treball i ocupacions per a les quals qualifica el títol

El Tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny en Barreteria desenvolupa la seua activitat professional en el camp de la indústria i/o l'artesania, sent essencial la seua característica ornamental al servei de la indumentària: alta costura, barrets regionals, tauromàquia, barrets esportius, uniformes, espectacle, etc., ja siga un assalariat en tallers i empreses de caràcter artesanal o industrial, com a professional autònom o associat en cooperativa.
L'activitat laboral d'aquest professional requereix habilitat, bon gust i coneixement dels problemes de realització. Serà de gran importància tant la teoria i pràctica dels coneixements i habilitats tradicionals, com la creativitat, inventiva i innovació tècnica