Ensenyaments de Règim Especial

T'interessa

Organismes

Portals

Cicle Formatiu de Grau Superior de Fotografia (LOE)

Cicle Formatiu de Grau Superior de Fotografia (LOE)

Titulació: Tècnic Superior d'Arts plàstiques i disseny en Fotografia

Família professional: Comunicació gràfica i audiovisual

Aquest professional serà capaç de:

-Elaborar obra original de fotografia a partir d'un encàrrec professional determinat o d'un projecte propi.

-Definir les variables formals, funcionals, estètiques i tècniques del projecte de fotografia, planificar el procés i saber realitzar-lo.

-Organitzar i desenvolupar les diferents fases del projecte i els controls de qualitat corresponents per a garantir un producte fotogràfic concorde als paràmetres professionals exigibles.

Duració: 2000 h: 2 cursos acadèmics inclosa la formació pràctica en empreses, estudis i tallers.

Pla d'estudis

Denominació del mòdul

Hores totals

Hores /curs

Crèdits

ECTS

Fonaments de la representació i la expressió visual

100

100

-

5

Teoria de la imatge

50

50

-

3

Mitjans informàtics

100

100

-

6

Història de la Fotografia

100

-

100

6

Teoria fotogràfica

150

75

75

7

Tècnica fotogràfica

250

125

125

12

Llenguatge i tecnologia audiovisual

200

100

100

10

Projectes de fotografia

600

275

325

40

Projecte integrat

100

-

100

12

Formació i Orientació Laboral

50

50

-

3

Empresa i Iniciativa emprenedora

50

-

50

3

Idioma Estranger

100

50

50

5

Formació Pràctica en Empreses

150

-

150

8

Total

2000

 

 

120

 

Referencia legislativa
Més informació

Llocs de treball i ocupacions per a les quals qualifica el títol

Fotoperiodista.Cobertura gràfica de la informació per als diferentsmitjans de comunicació.

Fotògraf: de reportatges socials. Documentació d'actes socials i retrats.

Fotògraf publicitari. Treballs per a agències de publicitat, estudis de disseny gràfic

i bancs d'imatges.

Fotògraf de moda. Encàrrecs de dissenyadors, fabricants, distribuidors i revistes de

moda.

Fotògraf d'arquitectura i interiorisme. Treballs editorials, documentació i seguiment d'obra.

Fotògraf artístic. Realització d'obra pròpia per al circuit comercial de l'art.

Fotògraf de yaciments arqueològics.

Postproducció fotogràfica digital.

Tècnic especialista de laboratori fotogràfic forense.

Tècnic especialista de laboratori fotogràfic de conservació i restauració d'obres d'art.

Tècnic especialista en arxiu fotogràfic i banc d'imatges.