Ensenyaments professionals Artístics i Esportius

T'interessa

Organismes

Portals

Cicle Formatiu de Grau Superior d'Arquitectura efímera

Cicle Formatiu de Grau Superior d'Arquitectura efímera

Titulació: Técnic Superior d'Arts plàstiques i disseny en Arquitectura Efímera

Família professional: Disseny d'interiors

Aquest professional serà capaç de

El Tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Arquitectura Efímera desenvolupa el seu treball en l'àrea de l'arquitectura efímera. Dissenya «estands» firals d'una sola planta, exposicions, quioscos, carpes, construccions desmuntables prefabricades, estructures lleugeres reticulars espacials, senyalitzacions, etc. Així mateix coordina i dirigeix obres pròpies d'aquest nivell i projecta, gestiona i coordina projectes elaborats per nivells superiors. Tot això li permet inserir-se en el mercat firal com a professional independent, assalariat o en col·laboració.

Duració: 1950 h

Pla d'estudis

Denominació del mòdul

Hores totals

Hores semanals/curs

Història de l'arquitectura i del seu entorn ambiental

50

2

Història de l'Arquitectura Efímera

50

2

Teoria de l'interiorisme

50

2

Dibuix i color

50

2

Dibuix i color: Arquitectura Efímera

50

2

Expressió volumètrica

100

4

Dibuix tècnic

100

4

Matemàtiques

50

2

Disseny assistit per ordinador

50

2

Disseny assistit per ordinador: Arquitectura Efímera

100

4

Audiovisuals

50

2

Idioma estranger

100

2

2

Medicions, pressupostos i planificació d'obres

50

2

Projectes

250

10

Projectes:Arquitectura Efímera

250

10

Tecnologia i sistemes constructius

100

4

Tecnologia i sistemes constructius: Arquitectura Efímera

200

8

Formació i orientació laboral

100

2

2

Projecte final

150

Fase de formació pràctica en empreses, estudis o tallers

50

Total

1950

36

34

Referència legislativa
Més informació