Ensenyaments de Règim Especial

T'interessa

Organismes

Portals

Cicle Formatiu de Grau Superior d'Arquitectura efímera

Cicle Formatiu de Grau Superior d'Arquitectura efímera

Titulació: Técnic Superior d'Arts plàstiques i disseny en Arquitectura Efímera

Família professional: Disseny d'interiors

Aquest professional serà capaç de

El Tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Arquitectura Efímera desenvolupa el seu treball en l'àrea de l'arquitectura efímera. Dissenya «estands» firals d'una sola planta, exposicions, quioscos, carpes, construccions desmuntables prefabricades, estructures lleugeres reticulars espacials, senyalitzacions, etc. Així mateix coordina i dirigeix obres pròpies d'aquest nivell i projecta, gestiona i coordina projectes elaborats per nivells superiors. Tot això li permet inserir-se en el mercat firal com a professional independent, assalariat o en col·laboració.

Duració: 1950 h

Pla d'estudis

Denominació del mòdul

Hores totals

Hores /curs

Història de l'arquitectura i del seu entorn ambiental

50

50

Història de l'Arquitectura Efímera

50

50

Teoria de l'interiorisme

50

50

Dibuix i color

50

50

Dibuix i color: Arquitectura Efímera

50

50

Expressió volumètrica

100

100

Dibuix tècnic

100

100

Matemàtiques

50

50

Disseny assistit per ordinador

50

50

Disseny assistit per ordinador: Arquitectura Efímera

100

100

Audiovisuals

50

50

Idioma estranger

100

50

50

Medicions, pressupostos i planificació d'obres

50

50

Projectes

250

250

Projectes:Arquitectura Efímera

250

250

Tecnologia i sistemes constructius

100

100

Tecnologia i sistemes constructius: Arquitectura Efímera

200

200

Formació i orientació laboral

100

50

50

Projecte final

150

150

Fase de formació pràctica en empreses, estudis o tallers

50

50

Total

1950

 

 

Referència legislativa
Més informació