Ensenyaments de Règim Especial

T'interessa

Organismes

Portals

Cicle Formatiu de Grau Superior de Joieria artística

Cicle Formatiu de Grau Superior de Joieria artística

Titulació: Tècnic Superior d'Arts plàstiques i disseny en Joieria artística

Família professional: Joieria d'art

Duració: 1875 h

Aquest professional serà capaç de

Desenvolupar el seu treball d'acord amb els condicionants que requereix la fabricació d'aquests, amb coneixements suficients quant a temes de mercats i empreses.
Utilitzar els mitjans necessaris per a desenvolupar la seua activitat creativa i proporcionar els coneixements que li capaciten per a desembolicar-se en el camp empresarial i laboral, així com per a realitzar els estudis de mercats que requerisquen els productes

Pla d'estudis

Denominació del mòdul

Hores totals

Hores /curs

Història de l'orfebreria, joieria i bijuteria

100

50

50

Dibuix artístic i color

100

100

 

Modelatge i maquetisme

100

50

50

Dibuix tècnic

100

100

 

Disseny assistit per ordinador

75

75

 

Materials i tecnologia: orfebreria i joieria

100

50

50

Audiovisuals

50

50

 

Idioma estranger

100

50

50

Projectes de joieria

500

125

375

Taller de joieria

350

175

175

Formació i orientació laboral

100

50

50

Projecte final

150

 

150

Fase de formació pràctica en empreses estudis o tallers

50

 

50

Total

1875

 

 

 

Referència legislativa
Més informació

Llocs de treball i ocupacions per a les quals qualifica el títol

El projectista especialitzat en objectes de Joieria estarà capacitat per a inserir-se en la realitat productiva com a tècnic intermedi, interlocutor directe del Dissenyador Cap o bé de la Direcció de l'Empresa; per a fer el seu treball de forma autònoma utilitzant adequadament la informació rebuda, i amb la iniciativa necessària que requerisca el seu cas per a treballar en grup amb les responsabilitats de coordinació i programació