Organismes

Portals

Dossier de cicle formatiu

PEDRA NATURAL

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Indústries extractives RD 1587/2011, de 4 de novembre Currículum CV: Decret 60/2024, de 5 de juny On es realitza Grau Mitjà 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR MÒDULS...

EXCAVACIONS I SONDEJOS

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Indústries extractives RD 1592/2011, de 4 de novembre Currículum CV: Decret 59/2024, de 5 de juny On es realitza Grau Mitjà 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR MÒDULS...

GUIA EN EL MEDI NATURAL I DE TEMPS LLIURE

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Activitats físiques i esportives RD 402/2020, de 25 de febrer Curriculum CV: Decret 167/2023, de 29 de setembre On es realitza Horari Grau Mitjà 2000 hores QUINES OCUPACIONS...

SEGURETAT

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Seguretat i medi ambient RD 570/2023, de 4 de juliol On es realitza Grau Mitjà 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR Escortes. Vigilants de seguretat privada, en totes...

Comercialització de Productes Alimentaris

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Comerç i màrquetin RD 189/2018, de 6 d'abril Currículum CV: Decret 56/2024 de 20 de maig On es realitza Horari Grau Mitjà 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR...

INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Electricitat i electrónica RD 1632/2009, de 30 de octubre Currículum C.V.: Orde 39/2012, de 22 de juny On es realitza Horari Grau Mitjà 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS...

GESTIÓ DE L'AIGUA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Energia i aigua RD 113/2017, de 17 de febrer Currículum CV: DECRET 195/2023, de 3 de novembre On es realitza Horari Grau Superior 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR...

MANTENIMENT D'EMBARCACIONS DE RECREACIÓ

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Transport i manteniment de vehicles RD 91/2018, de 2 de març Curriculum CV: Decret 171/2023, de 3 d’octubre On es realitza Horari Grau Mitjà 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS...

FORMACIÓ PER A LA MOBILITAT SEGURA I SOSTENIBLE

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Servicis socioculturals i a la comunitat RD 174/2021 de 23 de març Currículum CV: Decret 170 /2023, de 3 d’octubre On es realitza Horari Grau Superior 2000 hores QUINES...

QUÍMICA I SALUT AMBIENTAL

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Seguretat i medi ambient RD 283/2019, de 22 d'abril Correcció d'errades Currículum CV: Decret 168/2023, de 29 de setembre Horari On es realitza Grau Superior 2000 hores...

CICLE FORMATIU: RAMADERIA I ASSISTÈNCIA EN SANITAT ANIMAL

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Agrària RD 1585/2012, de 23 de novembre Modificat per RD 1085/2020, de 9 de desembre Currículum CV: DECRET 40/2022 d’8 d’abril Accés mitjançant prova On es realitza Horari...

ENERGIES RENOVABLES

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Energia i aigua RD 385/2011, de 18 de març Currículum CV: ORDE 60/2015, de 27 de maig On es realitza Horari Grau Superior 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR Tècnic de...

Postimpressió i Acabats Gràfics

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Arts gràfiques RD 1683/2011, de 18 de novembre Curriculum CV: DECRET 196/2022, de 18 de novembre On es realitza Grau Mitjà 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR Les...

DISSENY I EDICIÓ DE PUBLICACIONS IMPRESES I MULTIMÈDIA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Arts gràfiques RD 174/2013, d'8 de març Currículum CV: DECRET 22/2022, de 4 de març Horari On es realitza Grau Superior 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR Dissenyador...

MANTENIMENT AEROMECÀNIC D'HELICÒPTERS AMB MOTOR DE TURBINA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Transport i manteniment de vehicles RD 1447/2018, de 14 de desembre Currículum CV Horari On es realitza Grau Superior 2540 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR Les persones...

MANTENIMENT DE MATERIAL RODANT FERROVIARI

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Transport i manteniment de vehicles RD 1145/2012, de 27 de juliol Currículum CV: DECRET 42/2017, de 24 de març Horari On es realitza Grau Mitjà 2000 hores QUINES OCUPACIONS...

ACCÉS I CONSERVACIÓ EN INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Activitats Físiques i Esportives RD 73/2018, de 19 de febrer Currículum Horari On es realitza Grau Bàsic 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR Acompanyant d'usuaris en...

CONDICIONAMENT FÍSIC

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Activitats físiques i esportives RD 651/2017, de 23 de juny Currículum CV: DECRET 39/2023, de 24 de març On es realitza Horari Grau Superior 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS...

FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Sanitat RD 1689/2007, de 14 de desembre Currículum CV: ORDE de 29 de juliol de 2009 Horari On es realitza Grau Mitjà 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR Tècnic en...

RETOCS I REPARACIÓ D’ARTICLES TÈXTILS I DE PELL

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Tèxtil, confecció i pell RD 127/2014, de 28 de febrer Currículum CV: DECRET 185/2014, de 31 d’octubre Horari On es realitza Grau Bàsic 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS...

ORGANITZACIÓ DEL MANTENIMENT DE MAQUINÀRIA DE VAIXELLS I EMBARCACIONS

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Marítim pesquera RD 1075/2012, de 13 de juliol Currículum CV: DECRET 24/2023, de 10 de març On es realitza Horari Grau Superior 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR Cap...

FABRICACIÓ DE PRODUCTES CERÀMICS

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Vidre i ceràmica RD 454/2010, de 16 d'abril Currículum CV: ORDE 56/2012, de 5 de setembre On es realitza Horari Grau Mitjà 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR...

VIDRIERIA I TERRISSERIA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Vidre i ceràmica RD 127/2014, de 28 de febrer Currículum CV DECRET 185/2014, de 31 d’octubre Horari On es realitza Grau Bàsic 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR...

ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES AUTOMÒBILS

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Transport i manteniment de vehicles RD 453/2010, de 16 d'abril Currículum C.V.: ORDE 57/2012, de 5 de setembre On es realitza Horari Grau Mitjà 2000 hores QUINES OCUPACIONS...

ELECTROMECÀNICA DE MAQUINÀRIA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Transport i manteniment de vehicles RD 255/2011, de 28 de febrer Currículum CV: DECRET 101/2017, de 21 de juliol On es realitza Horari Grau Mitjà 2000 hores QUINES OCUPACIONS...

CONDUCCIÓ DE VEHICLES DE TRANSPORT PER CARRETERA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Transport i manteniment de vehicles RD 555/2012 de 23 de març Currículum CV: DECRET 99/2017, de 21 de juliol On es realitza Horari Grau Mitjà 2000 hores QUINES OCUPACIONS...

PATRONATGE I MODA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Tèxtil, confecció i pell RD 954/2008, de 6 de juny Currículum C.V.: ORDE de 29 de juliol 2009 On es realitza Horari Grau Superior 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR...

DISSENY TÈCNIC EN TÈXTIL I PELL

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Tèxtil, confecció i pell RD 1580/2011, de 4 de novembre Currículum CV: DECRET 157/2017, de 6 d'octubre Horari On es realitza Grau Superior 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS...

DISSENY I PRODUCCIÓ DE CALÇAT I COMPLEMENTS

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Tèxtil, confecció i pell RD 689/2010, de 20 de maig Currículum C.V.: ORDE 61/2012, de 25 de setembre On es realitza Horari Grau Superior 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS...

FABRICACIÓ I ENNOBLIMENT DE PRODUCTES TÈXTILS

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Tèxtil, Confecció i Pell RD 1591/2011, de 4 de novembre Currículum C.V.: DECRET 40/2017, de 24 de març On es realitza Horari Grau Mitjà 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS...

CONFECCIÓ I MODA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Tèxtil, confecció i pell RD 955/2008, de 6 de juny Currículum CV: ORDE de 29 de juliol 2009 On es realitza Horari Grau Mitjà 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR...

CALÇAT I COMPLEMENTS DE MODA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Tèxtil, confecció i pell RD 257/2011, de 28 de febrer Currículum CV: DECRET 119/2017, d'8 de setembre On es realitza Horari Grau Mitjà 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS...

TAPISSERIA I CORTINATGE

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Tèxtil, confecció i pell RD 127/2014, de 28 de febrer Currículum CV: DECRET 185/2014, de 31 d’octubre Horari On es realitza Grau Bàsic 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS...

MEDIACIÓ COMUNICATIVA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Servicis socioculturals i a la comunitat RD 831/2014, de 3 d'octubre Currículum CV: DECRET 11/2023, de 3 de febrer Horari On es realitza Grau Superior 2000 hores QUINES...

INTEGRACIÓ SOCIAL

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Serveis socioculturals i a la comunitat RD 1074/2012, de 13 de juliol Currículum CV: DECRET 29/2017, de 3 de març On es realitza Horari Grau Superior 2000 hores QUINES...

ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Servicis socioculturals i a la comunitat RD 1684/2011 de 18 de novembre Currículum CV: DECRET 120/2017, d'8 de setembre On es realitza Horari Grau Superior 2000 hores QUINES...

ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Servicis socioculturals i a la comunitat RD 1593/2011, de 4 de novembre Currículum C.V.: ORDE 30/2015, de 13 de març On es realitza Horari Grau Mitjà 2000 hores QUINES...

ACTIVITATS DOMÈSTIQUES I NETEJA D'EDIFICIS

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Serveis socioculturals i a la comunitat RD 774/2015, de 28 d'agost Currículum CV: DECRET 23/2022, de 4 de març Horari On es realitza Grau Bàsic 2000 hores QUINES OCUPACIONS...

EDUCACIÓ I CONTROL AMBIENTAL

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Seguretat i medi ambient RD 384/2011, de 18 de març Currículum CV: DECRET 34/2017, de 10 de març On es realitza Horari Grau Superior 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR...

PRÒTESIS DENTALS

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Sanitat RD 1687/2011, de 18 de novembre Currículum CV: ORDE 33/2015, de 26 de març On es realitza Horari Grau Superior 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR Tècnic...

ORTOPRÒTESI I PRODUCTES DE SUPORT

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Sanitat RD 905/2013, de 22 de novembre Currículum CV: DECRET 47/2022, de 29 d’abril Horari On es realitza Grau Superior 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR Tècnic...

LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Sanitat RD 771/2014, de 12 de setembre Currículum CV: DECRET 33/2022, de 25 de març Horari On es realitza Grau Superior 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR Tècnic/a...

DOCUMENTACIÓ I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIES

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Sanitat RD 768/2014, de 12 de setembre Currículum CV: DECRET 41/2022, de 8 d’abril On es realitza Horari Grau Superior 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR Tècnic...

DIETÈTICA (LOGSE)

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Sanitat RD 536/1995, de 7 d'abril On es realitza Horari Grau Superior 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR Dietista, Tècnic en Dietètica i Nutrició, Responsable...

ANATOMIA PATOLÒGICA I CITODIAGNÒSTIC

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Sanitat RD 767/2014, de 12 de septiembre Currículum CV: DECRET 38/2022, de 8 d’abril On es realitza Horari Grau Superior 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR Tècnic/a...

EDUCACIÓ INFANTIL

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Servicis socioculturals i a la comunitat RD 1394/2007, de 29 d'octubre Currículum C.V.: ORDE de 29 de juliol 2009 On es realitza Horari Grau Superior 2000 hores QUINES...

GESTIÓ D'ALLOTJAMENTS TURÍSTICS

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Hoteleria i turisme RD 1686/2007, de 14 de desembre Currículum CV: Orde de 29 de juliol de 2009 Horari On es realitza Grau Superior 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR...

LABORATORI D'ANÀLISI I CONTROL DE QUALITAT

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Química RD 1395/2007, de 29 d'octubre Currículum CV: ORDE de 29 de juliol de 2009 Horari On es realitza Grau Superior 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR Analista de...

EMERGÈNCIES SANITÀRIES

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Sanitat RD 1397/2007, de 29 d'octubre Currículum CV: ORDE de 29 de juliol de 2009 Horari On es realitza Grau Mitjà 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR Tècnic en...

QUÍMICA INDUSTRIAL

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Química RD 175/2008, d'8 de febrer Currículum CV: ORDE de 29 de juliol de 2009 Horari On es realitza Grau Superior 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR Encarregat de...

CURES AUXILIARS D'INFERMERIA (LOGSE)

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Sanitat RD 546/1995, de 7 d'abril On es realitza Horari Grau Mitjà 1400 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR Auxiliar d'infermeria/clínica. Auxiliar de balnearis. Auxiliar...

FABRICACIÓ DE PRODUCTES FARMACÈUTICS, BIOTECNOLÒGICS I AFINS

FAMÍLIA PROFESSIONAL: QUÍMICA RD 832/2014, de 3 d'octubre Currículum CV: DECRET 39/2022, de 8 de abril On es realitza Horari Grau Superior 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR Les persones...

PLANTA QUÍMICA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Química RD 178/2008, de 8 de febrer   Currículum CV: ORDE de 29 de juliol de 2009 Horari On es realitza Grau Mitjà 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR Aquest...

OPERACIONS DE LABORATORI

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Química RD 554/2012, de 23 de març Currículum C.V.: DECRET 33/2017, de 10 de març Horari On es realitza Grau Mitjà 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR Auxiliar,...

TRANSPORT MARÍTIM I PESCA D'ALTURA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Marítim pesquera RD 1691/2011, de 18 de novembre Currículum CV: ORDE 41/2015, de 31 de març Horari On es realitza Grau Superior 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR...

OPERACIONS SUBAQUÀTIQUES I HIPERBÀRIQUES

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Marítim pesquera RD 1073/2012, de 13 de juliol Currículum CV, DECRET 121/2017, de 8 de setembre Correcció d'errades Horari On es realitza Grau Mitjà 2000 hores QUINES...

NAVEGACIÓ I PESCA DE LITORAL

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Marítim pesquera RD 1144/2012, de 27 de julio Currículo CV: DECRET 233/2022, de 30 de desembre On es realitza Horari Grau Mitjà 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR...

ACTIVITATS MARITIMOPESQUERES

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Marítimpesquera RD 356/2014, de 16 de maig Currículum CV DECRET 23/2022, de 4 de març Horari On es realitza Grau Bàsic 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR Mariner de...

MANTENIMENT D'EMBARCACIONS ESPORTIVES I DE RECREACIÓ

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Transport i manteniment de vehicles i Marítimpesquera RD 774/2015, de 28 d'agost Currículum CV DECRET 23/2022, de 4 de març Horari On es realitza Grau Bàsic 2000 hores QUINES...

DISSENY I MOBLAMENT

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Fusta, moble i suro RD 1579/2011, de 4 de novembre Currículum C.V. ORDE 61/2015, de 27 de maig Horari On es realitza Grau Superior 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR...

INSTAL·LACIÓ I MOBLAMENT

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Fusta, moble i suro RD 880/2011, de 24 de juny i Correcció d'errades Currículum C.V. ORDE 35/2015, de 30 de març Horari On es realitza Grau Mitjà 2000 hores QUINES OCUPACIONS...

FUSTERIA I MOBLE

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Fusta, moble i suro RD 1128/2010, de 10 de septembre Currículum CV ORDE 59/2015, de 27 de maig Horari On es realitza Grau Mitjà 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR...

FUSTERIA I MOBLE

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Fusta, moble i suro RD 127/2014, de 28 de febrer Currículum CV: Decret 185/2014, de 31 d'octubre Modificació Decret 185/2014, de 31 d'octubre Horari On es realitza Grau Bàsic...

PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS (LOGSE)

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Manteniment i servicis a la producció RD 1161/2001, de 26 de octubre Horari On es realitza Grau Superior 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR Prevencionista. Coordinador...

MANTENIMENT D´INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I DE FLUIDS

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Instal·lació i manteniment RD 220/2008, de 15 de febrer Currículum C.V.: ORDE de 29 de juliol de 2009 Horari On es realitza Grau Superior 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS...

DESENROTLLAMENT DE PROJECTES D'INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I DE FLUIDS

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Instal·lació i Manteniment RD 219/2008, de 15 de febrer Currículum CV: ORDE de 29 de juliol de 2009 Horari On es realitza Grau Superior 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS...

MANTENIMENT ELECTROMECÀNIC

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Instal·lació i anteniment RD 1589/2011, de 4 de noviembre Currículum C.V.: ORDE 16/2015, de 5 de març (DOGV núm. 7482, 10.03.2015) Horari On es realitza Grau Mitjà 2000 hores...

INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES I DE CLIMATITZACIÓ

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Instal·lació i manteniment RD 1793/2010, de 30 de desembre Currículum C.V.: ORDE 19/2013, de 15 d'abril Horari On es realitza Grau Mitjà 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS...

INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ DE CALOR

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Instal·lació i Manteniment RD 1792/2010, de 30 de desembre Currículum CV: ORDE 29/2013, de 23 d'abril Horari On es realitza Grau Mitjà 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS...

MANTENIMENT DE VIVENDES

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Instal·lació i manteniment RD 774/2015, de 28 d'agost Currículum CV: DECRET 23/2022, de 4 de març Horari On es realitza Grau Bàsic 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR...

FABRICACIÓ I MUNTATGE

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Fabricació mecànica i Instal·lació i manteniment RD 127/2014, de 28 de febrero Currículum CV: DECRET 185/2014, de 31 d’octubre Horari On es realitza Grau Bàsic 2000 hores...

DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS WEB

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Informàtica i comunicacions RD 686/2010, de 20 de maig Currículum C.V.: ORDE 60/2012, de 25 de setembre Horari On es realitza Grau Superior 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS...

DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Informàtica i comunicacions RD 450/2010, de 16 d'abril Currículum C.V.: ORDE 58/2012, de 5 de setembre Horari On es realitza Grau Superior 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS...

ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Informàtica i comunicacions RD 1629/2009, de 30 d'octubre Currículum C.V.: ORDE 36/2012, de 22 de juny Horari On es realitza Grau Superior 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS...

SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Informàtica i comunicacions RD 1691/2007, de 14 de desembre Currículum CV: ORDE de 29 de juliol de 2009 Horari On es realitza Grau Mitjà 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS...

INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Informàtica y comunicacions RD 127/2014, de 28 de febrer Currículum CV: DECRET 185/2014, de 31 d’octubre Horari On es realitza Grau Bàsic 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS...

INFORMÀTICA D'OFICINA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Informàtica i Comunicacions i Administració i Gestió RD 356/2014, de 16 de mayo Currículum CV: DECRET 185/2014, de 31 d’octubre Horari On es realitza Grau Bàsic 2000 hores...

VITIVINICULTURA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Indústries alimentàries RD 1688/2007, de 14 de desembre Currículum C.V.: ORDE de 29 de juliol de 2009 Horari On es realitza Grau Superior 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS...

PROCESSOS I QUALITAT A LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Indústries alimentàries RD 451/2010, de 16 d'abril Currículum C.V.: ORDE 55/2012, de 5 de setembre Horari On es realitza Grau Superior 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS...

FORN, REBOSTERIA I CONFITERIA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Indústries alimentàries RD 1399/2007, de 29 de octubre Currículum C.V.: ORDE de 29 de juliol de 2009 Horari On es realitza Grau Mitjà 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS...

SO PER A AUDIOVISUALS I ESPECTACLES

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Imatge i so RD 1682/2011, de 18 de novembre Currículum CV: ORDE 17/2015, de 5 de març Horari On es realitza Grau Superior 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR Cap de so...

REALITZACIÓ DE PROJECTES AUDIOVISUALS I ESPECTACLES

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Imatge i so RD 1680/2011, de 18 de novembre Currículum CV: ORDE 18/2015, de 5 de març Horari On es realitza Grau Superior 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR Ajudant...

PRODUCCIÓ D'AUDIOVISUALS I ESPECTACLES

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Imatge i so RD 1681/2011, de 18 de novembre Currículum CV: ORDE 29/2015, de 13 de març Horari On es realitza Grau Superior 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR Ajudant...

IL·LUMINACIÓ, CAPTACIÓ I TRACTAMENT D'IMATGE

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Imatge i so RD 1686/2011, de 18 de noviembre Currículum CV: ORDE 42/2015, de 31 de març Horari On es realitza Grau Superior 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR Càmera...

VÍDEO DISCJÒQUEI I SO

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Imatge i So RD 556/2012, de 23 de març Currículum CV: ORDE 53/2015, de 15 de maig Horari On es realitza Grau Mitjà 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR Ajudant de so en...

ESTÈTICA INTEGRAL I BENESTAR

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Imatge Personal RD 881/2011, de 24 de juny Currículum C.V.: ORDE 19/2015, de 5 de març Horari On es realitza Grau Superior 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR...

CARACTERITZACIÓ I MAQUILLATGE PROFESSIONAL

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Imatge Personal RD 553/2012, de 23 de marzo Currículum CV: Decret 41/2017, de 24 de març Correcció d'errades Horari On es realitza Grau Superior 2000 hores QUINES OCUPACIONS...

PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPIL·LAR

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Imatge personal RD 1588/2011, de 4 de novembre Currículum CV: ORDE 32/2015, de 13 de març Horari On es realitza Grau Mitjà 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR...

DIRECCIÓ DE SERVICIS DE RESTAURACIÓ

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Hoteleria i Turisme RD 688/2010, de 20 de maig Currículum CV: ORDE 24/2013, de 21 d'abril Horari On es realitza Grau Superior 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR...

DIRECCIÓ DE CUINA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Hoteleria i turisme RD 687/2010, de 20 de maig i correcció d'errades Currículum CV: ORDE 32/2013, de 26 d'abril Horari On es realitza Grau Superior 2000 hores QUINES...

CUINA I GASTRONOMIA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Hoteleria i Turisme RD 1396/2007, de 29 d'octubre Currículum CV: ORDE de 29 de juliol 2009 On es realitza Horari Grau Mitjà 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR Cuiner....

CUINA I RESTAURACIÓ

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Hoteleria i turisme RD 127/2014, de 28 de febrer Currículum CV: DECRET 185/2014, de 31 d'octubre Horari On es realitza Grau Bàsic 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR...

ALLOTJAMENT I BUGADERIA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Hoteleria i turisme RD 356/2014, de 16 de maig Currículum CV: DECRET 185/2014, de 31 d’octubre Horari On es realitza Grau Bàsic 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR...

ACTIVITATS DE FORN I PASTISSERIA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Hoteleria i turisme RD 774/2015, de 28 d'agost Currículum CV: DECRET 23/2022, de 4 de març Horari On es realitza Grau Bàsic 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR Auxiliar...

PROGRAMACIÓ DE LA PRODUCCIÓ EN EMMOLAMENT DE METALLS I POLÍMERS

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Fabricació mecànica RD 882/2011, de 24 de juny Currículum CV: DECRET 98/2017, de 21 de juliol On es realitza Horari Grau Superior 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR...

PROGRAMACIÓ DE LA PRODUCCIÓ EN FABRICACIÓ MECÀNICA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Fabricació mecànica RD 1687/2007, de 14 de desembre Currículum C.V. ORDE de 29 de juliol 2009 On es realitza Horari Grau Superior 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR...

ÒPTICA I PROTÈTICA OCULAR (LOGSE)

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Fabricació mecànica RD 370/2001, de 6 d'abril On es realitza Horari Grau Superior 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR Cap de distintes seccions o tallers en empreses de...

DISSENY EN FABRICACIÓ MECÀNICA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Fabricació mecànica RD 1630/2009, de 30 d'octubre Currículum CV: ORDE 40/2012, de 22 de juny On es realitza Horari Grau Superior 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR...

CONSTRUCCIONS METÀL·LIQUES

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Fabricació mecànica RD 174/2008, de 8 de febrer Currículum C.V.: ORDE de 29 de juliol 2009 On es realitza Horari Grau Superior 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR...

MECANITZAT

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Fabricació mecànica RD 1398/2007, de 29 d'octubre Currículum C.V. : ORDE de 29 de juliol 2009 On es realitza Horari Grau Mitjà 2000 hores QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR...