Organismes

Portals

Dossier de cicle formatiu

Ves enrere Postimpressió i Acabats Gràfics

Postimpressió i Acabats Gràfics

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Arts gràfiquesGrau Mitjà 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seua activitat en empreses d'arts gràfiques, editorials, comunicació, publicitat, impremtes, enquadernacions, empreses d'embalatge, acabats gràfics, fabricació de complexos, transformats de paper i cartó. També poden exercir la seua activitat en altres empreses que tinguen seccions d'enquadernació industrial i fabricació d'envasos i embalatgesMÒDULS PROFESSIONALS

 • Primer curs
  • 1214. Guillotinat i plegat
  • 1215. Enquadernació en grapa
  • 1217. Encunyació
  • 1218. Materials per a postimpressió
  • 1220. Elaboració de tapes i arxivadors
  • 1222. Formació d'envasos
  • 1223. Formació i orientació laboral
  • CV0001. Anglés tècnic I-M. Horari reservat per a la docència en anglés
 • Segon curs
  • 1216. Enquadernació en rústica i en tapa dura
  • 0879. Impressió en flexografia
  • 1221. Tractament superficial de l'imprés
  • 1224. Empresa i iniciativa emprenedora
  • CV0002. Anglés tècnic II-M. Horari reservat per a la docència en anglés
  • 1225. Formació en centres de treball