Organismes

Portals

Dossier de cicle formatiu

Ves enrere FABRICACIÓ I MUNTATGE

FABRICACIÓ I MUNTATGE

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Fabricació mecànica i Instal·lació i mantenimentGrau Bàsic 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Peons d'indústries manufactureres. Auxiliars de processos automatitzats. Llanterner/a. Muntador/a d'equips de calefacció. Mantenidor/a d'equips de calefacció. Muntador/a d'equips de climatització. Mantenidor/a d'equips de climatització Instal·lador/a de xarxes de subministrament i distribució d'aigua.MÒDULS PROFESSIONALS

 • Primer curs
  • Operacions bàsiques de fabricació.
  • Soldadura i tancaments metàl•lics.
  • Fusteria d'alumini i PVC.
  • Ciències aplicades I.
  • Comunicació i societat I.
  • Formació i orientació laboral I.
  • Formació en centres de treball (Unitat Formativa I).
 • Segon curs
  • Xarxes d'evacuació.
  • Llanterneria i calefacció bàsica.
  • Muntatge d'equips de climatització.
  • Ciències aplicades II.
  • Comunicació i societat II.
  • Formació i orientació laboral II.
  • Formació en centres de treball (Unitat Formativa II).