Dossier de cicle formatiu

Ves enrere FABRICACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS

FABRICACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Fabricació mecànica i Electricitat i electrònicaGrau Bàsic 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Operari/a d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió. Ajudant/a de muntador/a d'antenes receptores/ televisió satèl·lits. Operador/a d'assemblat d'equips elèctrics i electrònics. Muntador/a de components en plaques de circuit imprés. Auxiliar de manteniment d'equips elèctrics i electrònics. Emprovador/a-ajustador/a de plaques i equips elèctrics i electrònics. Peons d'indústries manufactureres. Auxiliars de processos automatitzats. Peons i auxiliars d'indústries metal·lúrgiques, de fabricació de productes metàl·lics i manufactureres. Auxiliar soldador/a de materials d'acer al carboni per arc elèctric amb elèctrode revestit de rútil. Auxiliar de soldador/a d'estructures metàl·liques pesades, lleugeres i canonada. Auxiliar d'oxitallador/a a mà. Auxiliar de tallador/a de metalls per plasma, a mà. Auxiliars de processos automatitzats. Auxiliar de fuster/a metàl·lic. Auxiliar de muntador/a de estructures metàl·liques.MÒDULS PROFESSIONALS

 • Primer curs
  • 3020. Operacions bàsiques de fabricació.
  • 3021. Soldadura i tancaments metàl·lics.
  • 3022. Fusteria d'alumini i PVC.
  • 3009. Ciències aplicades I.
  • 3011. Comunicació i societat I.
  • Tutoria.
  • CV0005 Formació i orientació laboral I.
  • 3079. Formació en centres de treball. (Unitat formativa I).
 • Segon curs
  • 3015. Equips elèctrics i electrònics.
  • 3073. Operacions bàsiques de caldereria lleugera.
  • 3019. Ciències aplicades II.
  • 3012. Comunicació i societat II.
  • Tutoria.
  • CV0006 Formació i orientació laboral II.
  • 3079. Formació en centres de treball. (Unitat formativa II).