Organismes

Portals

Dossier de cicle formatiu

Ves enrere ACTIVITATS MARITIMOPESQUERES

ACTIVITATS MARITIMOPESQUERES

FAMÍLIA PROFESSIONAL: MarítimpesqueraGrau Bàsic 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Mariner de màquines. Mariner de pont. Mariner de pesca. Mariscador a flotació.MÒDULS PROFESSIONALS

 • Primer curs:
  • 3140. Manteniment d’equips auxiliars en vaixells de pesca.
  • 3142. Manteniment de motors en vaixells de pesca.
  • 3143. Seguretat i primers auxilis en vaixells de pesca
  • 3009. Ciències aplicades I.
  • 3011. Comunicació i societat I.
  • CV0005 Formació i orientació laboral I
  • 3144. Formació en centres de treball. (Unitat formativa I)
 • Segon curs:
  • 3138. Activitats en cobertes de vaixells de pesca 1
  • 3139. Pesca amb palangre, arrossegament i encerclament
  • 3141. Pesca amb arts d’emmallament i marisqueig
  • 3019. Ciències aplicades II.
  • 3012. Comunicació i societat II.
  • CV0006 Formació i orientació laboral II
  • 3144. Formació en centres de treball. (Unitat formativa II)