Organismes

Portals

Dossier de cicle formatiu

Ves enrere TRANSPORT I LOGÍSTICA

TRANSPORT I LOGÍSTICA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Comerç i màrquetingGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Cap de tràfic d'empreses de transport de viatgers per carretera. Cap d'operacions. Gerent de l'empresa de transport. Inspector de transport de viatgers per carretera. Cap d'estació d'autobusos. Gestor de transport per carretera. Comercial de servicis de transport per carretera. Administratiu de servici de transport per carretera. Gerent d'empreses de transport per carretera. Cap de circulació. Agent de transports. Agent de càrrega. Cap de tràfic en activitats de transport. Cap d'administració en transport terrestre, aeri, marítim i multimodal. Cap de tràfic en activitats de transport combinat. Comercial de servicis de transport. Operador de transport porta a porta. Transitari. Consignatari de barcos. Operador logístic. Cap de magatzem. Tècnic en logística del transport. Coordinador logístic. Tècnic en logística inversa.MÒDULS PROFESSIONALS

 • Primer curs
  • Gestió econòmica i financera de l'empresa.
  • Gestió administrativa del comerç internacional.
  • Transport internacional de mercaderies.
  • Logística d'emmagatzemament.
  • Anglés.
  • Formació i orientació laboral.
  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
 • Segon curs
  • Gestión administrativa del transport i la logística.
  • Comercialització del transport i la logística.
  • Logística d'aprovisionament.
  • Organització del transport de viatgers.
  • Organització del transport de mercaderies.
  • Projecte de transport i logística.
  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
  • Formació en Centres de Treball.