Organismes

Portals

Dossier de cicle formatiu

Ves enrere QUÍMICA INDUSTRIAL

QUÍMICA INDUSTRIAL

FAMÍLIA PROFESSIONAL: QuímicaGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Encarregat de planta química. Encarregat d'operacions de màquines per fabricar, transformar i condicionar productes químics. Supervisor d'àrea de producció d'energia. Supervisor d'àrea de serveis auxiliars. Supervisor de refineries de petroli i gas natural. Cap d'equip en instal·lacions de tractament químic. Cap d'equip en magatzems en indústries químiques. Cap de parc de tancs en indústries químiques. Cap de zona de recepció i expedició de matèries i productes químics. Supervisor de sistemes de control. Supervisor de cambra de control. Supervisor d'àrea en plantes de química de transformació. Supervisor d'àrea de condicionat. Responsable de formulació.MÒDULS PROFESSIONALS

 • Primer curs
  • Transport de sòlids i fluids.
  • Operacions bàsiques en la indústria química.
  • Reactors químics.
  • Formulació i preparació de mescles.
  • Preparat i emmagatzemament de productes químics.
  • Prevenció de riscos en indústries químiques
  • Horari reservat per a la docència en anglés
  • Formació i orientació laboral.
 • Segon curs
  • Organització i gestió en indústries químiques.
  • Generació i recuperació d'energia.
  • Manteniment electromecànic en indústries de procés.
  • Regulació i control de procés químic.
  • Projecte d'indústries de procés químic.
  • Empresa i iniciativa emprenedora
  • Horari reservat per a la docència en anglés
  • Formació en centres de treball