Dossier de cicle formatiu

Ves enrere PROGRAMACIÓ DE LA PRODUCCIÓ EN EMMOLAMENT DE METALLS I POLÍMERS

PROGRAMACIÓ DE LA PRODUCCIÓ EN EMMOLAMENT DE METALLS I POLÍMERS

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Fabricació mecànicaGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Tècnic en procés. Tècnic de fabricació. Programador de la producció. Tècnic d'aprovisionament. Tècnic en laboratori de control de transformació de polímers. Programador de Sistemes automatitzats. Encarregat de producció (emmotlament, extrusió, calandratge, acabat, tractaments i altres). Encarregat d'operadors de màquines per a fabricar productes de cautxú i de materials plàstics. Encarregat d'emmotladors. Encarregat d'instal·lacions de processos de fosa. Encarregat d'instal·lacions de processos de pulverimetal·lúrgia. Tècnic de desenrotllament de productes i motles. Encarregat d'envasament. Encarregat de vulcanització. Encarregat de secció de fabricació de pneumàtics, en general. Inspector de verificadors de fabricació de pneumàtics. Encarregat de secció de recautxutatge de pneumàtics. Encarregat de secció d'acabats. Encarregat d'operacions prèvies i de mesclat.MÒDULS PROFESSIONALS

 • Primer curs
  • Interpretació gràfica.
  • Programació de sistemes automàtics de fabricació mecànica.
  • Programació de la producció.
  • Caracterització de materials.
  • Emmotlament tancat.
  • Formació i orientació laboral.
  • Horari reservat per a la docència en anglés.
 • Segon curs
  • Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.
  • Emmotlament obert.
  • Verificació de productes conformats.
  • Empresa i iniciativa emprenedora.
  • Horari reservat per a la docència en anglés.
  • Projecte de Programació de la producció en emmotlament de metalls i polímers.
  • Formació en centres de treball.