Dossier de cicle formatiu

Ves enrere PRODUCCIÓ AGROPECUÀRIA

PRODUCCIÓ AGROPECUÀRIA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: AgràriaGrau Mitjà 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Treballador qualificat per compte d'altri en cultius i ramaderia. Treballador qualificat per compte propi en cultius i ramaderia. Agricultor. Horticultor. Fruticultor. Floricultor. Criador de bestiar. Avicultor. Apicultor. Productor de llet. Productor d'ous. Operador de maquinària agrícola i ramadera.MÒDULS PROFESSIONALS

 • Primer curs
  • Fonaments agronòmics.
  • Fonaments zootècnics.
  • Implantació de cultius.
  • Taller i equips de tracció.
  • Infraestructures i instal·lacions agrícoles.
  • Principis de sanitat vegetal.
  • Formació i orientació laboral.
  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
 • Segon curs
  • Producció agrícola.
  • Producció de llet, ous i animals per a vida.
  • Producció de carn i altres produccions ramaderes.
  • Control fitosanitari.
  • Empresa i iniciativa emprenedora.
  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
  • Formació en Centres de Treball.