Organismes

Portals

Dossier de cicle formatiu

Ves enrere PROCESSOS I QUALITAT A LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA

PROCESSOS I QUALITAT A LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Indústries alimentàriesGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Cap de línia, planta de fabricació, secció o de magatzem. Cap de torn. Supervisor d'equips, processos i productes. Encarregat de producció. Encarregat d'elaboració de nous productes i desenrotllament de processos. Tècnic en anàlisi d'aliments. Tècnic en anàlisi sensorial. Tècnic en laboratori de control de qualitat. Inspector o auditor de qualitat. Encarregat de la gestió de la seguretat alimentària. Encarregat d'aprovisionaments. Encarregat de la línia d'envasament i embalatge. Encarregat de control ambiental i seguretat laboral. Tècnic comercial.MÒDULS PROFESSIONALS

 • Primer curs
  • Tecnologia alimentària
  • Biotecnologia alimentària
  • Anàlisi d'aliments
  • Tractaments de preparació i conservació dels aliments
  • Organització de la producció alimentària
  • Manteniment electromecànic en indústries de procés
  • Formació i orientació laboral
  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés
 • Segon curs
  • Comercialització i logística en la indústria alimentària
  • Gestió de qualitat i ambiental en la indústria alimentària
  • Control microbiològic i sensorial dels aliments
  • Nutrició i seguretat alimentària
  • Processos integrats en la indústria alimentària
  • Innovació alimentària
  • Empresa i iniciativa emprenedora
  • Projecte de Processos i qualitat en la indústria alimentària
  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés
  • Formació en Centres de Treball