Dossier de cicle formatiu

Ves enrere PLANTA QUÍMICA

PLANTA QUÍMICA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: QuímicaGrau Mitjà 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Aquest professional exercirà la seva activitat en empreses del sector químic dins l'àrea de producció, recepció, expedició, condicionament, aprovisionament logístic, energia i serveis auxiliars, tant en el subsector de la química bàsica com en el de la química transformador

Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:

Operador principal en instal·lacions de tractament químic. Operador de màquines matxucadores, trituradores i mescladores de substàncies químiques. Operador en instal·lacions de tractament químic tèrmic. Operador d'equips de filtració i separació de substàncies químiques. Operador d'equips de destil·lació i reacció química. Operador de refineries de petroli i gas natural. Encarregat d'operadors de màquines de fabricar productes químics. Operador en instal·lacions de producció d'energia i operacions auxiliars de les plantes químiques. Operador d'equips de filtració, separació, així com depuració d'aigües. Operador de màquines per fabricar municions i explosius. Operador de màquines de fabricar accessoris fotogràfics i cinematogràfics. Altres operadors d'instal·lacions de tractament de productes químics. Altres operadors de màquines de fabricar productes químics. Operadors d'equips per a la fabricació de fertilitzants. Operadors d'instal·lacions de tractament d'aigües. Personal auxiliar d'operació d'instal·lacions de cogeneració elèctrica.

 MÒDULS PROFESSIONALS

 • Primer curs
  • Paràmetres químics.
  • Operacions unitàries en planta química.
  • Operacions de reacció en planta química.
  • Transport de materials en la indústria química
  • Formació i orientació laboral.
 • Segon curs
  • Operacions de generació i transferència d'energia en procés químic.
  • Control de processos químics industrials.
  • Tractament d'aigües.
  • Principis de manteniment electromecànic.
  • Empresa i iniciativa emprenedora
  • Formació en centres de treball