Dossier de cicle formatiu

Ves enrere ORGANITZACIÓ I CONTROL D'OBRES DE CONSTRUCCIÓ

ORGANITZACIÓ I CONTROL D'OBRES DE CONSTRUCCIÓ

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Edificació i obra civilGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Encarregada / encarregat i cap / cap d'equip en obres estructurals de la construcció. Encarregada / encarregat d'obra d'edificació en general.Encarregada / encarregat d'obres de rehabilitació i reforma en edificació. Cap / cap de taller i/o encarregada / encarregat de treballadors d'acabat d'edificis. Capatàs en construcció d'edificis. Encarregada / encarregat d'obra civil en general. Encarregada / encarregat de moviment de terres. Encarregada / encarregat de fermes i paviments. Encarregada / encarregat d'obra civil en conduccions i canalitzacions. Ajudant de cap / cap d'Oficina Tècnica. Ajudant de planificador / planificadora. Ajudant de tècnica / tècnic de control de costos. Tècnica / tècnic de control documental
Especialista en replantejosMÒDULS PROFESSIONALS

 • Primer curs
  • 0562. Estructures de construcció.
  • 0565. Replantejos de construcció.
  • 1287. Documentació de projectes i obres de construcció.
  • 1288. Processos constructius en edificació.
  • 1289. Processos constructius en obra civil.
  • 1295. Formació i Orientació Laboral.
  • CV0003. Anglés tècnic I-S / Horari reservat per a la docència en anglés.
 • Segon curs
  • 0564. Mesuraments i valoracions de construcció.
  • 0566. Planificació de construcció.
  • 1290. Control d'estructures de construcció.
  • 1291. Control d'execució en obres d'edificació.
  • 1292. Control d'execució en obra civil.
  • 1293. Rehabilitació i conservació d'obres de construcció.
  • 1296. Empresa i iniciativa emprenedora.
 • CV0004. Anglés tècnic II-S / Horari reservat per a la docència en anglés.
 • 1294. Projecte d'organització i control d'obres de construcció.
 • 1297. Formació en Centres de Treball.