Organismes

Portals

Dossier de cicle formatiu

Ves enrere MEDIACIÓ COMUNICATIVA

MEDIACIÓ COMUNICATIVA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Servicis socioculturals i a la comunitatGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Agent de desenvolupament de la comunitat sorda. Tècnic en promoció, atenció i formació a persones sordes. Agent dinamitzador de la comunitat sorda. Mediador social de la comunitat sorda. Agent de desenvolupament de la comunitat sordocega. Agent dinamitzador de la comunitat sordocega. Mediador de persones sordocega. Assistent de persones sordocega. Mediador de persones amb dificultats de comunicació.MÒDULS PROFESSIONALS

 • Primer curs
  • 1111. Metodologia de la integració social de les persones amb dificultats de comunicació, llenguatge i parla
  • 1112. Sensibilització social i participació
  • 1114. Context de la mediació comunicativa amb persones sordcegues
  • 1117. Intervenció amb persones amb dificultats de comunicació
  • 1118. Tècniques d'intervenció comunicativa
  • 1120. Formació i orientació laboral
  • CV0003. Anglés tècnic I-S. Horari reservat per a la docència en anglés
 • Segon curs
  • 1113. Intervenció socioeducativa amb persones sordcegues
  • 1116. Àmbits d'aplicació de la llengua de signes
  • 0343. Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació
  • 0017. Habilitats socials
  • 0020. Primers auxilis
  • 1121. Empresa i iniciativa emprenedora
  • CV0004. Anglés tècnic II-S. Horari reservat per a la docència en anglés
  • 1119. Projecte de mediació comunicativa
  • 1122. Formació en centres de treball