Dossier de cicle formatiu

Ves enrere CICLE FORMATIU: MEDIACIÓ COMUNICATIVA

CICLE FORMATIU: MEDIACIÓ COMUNICATIVA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: SERVICIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITATGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Agent de desenvolupament de la comunitat sorda. Tècnic en promoció, atenció i formació a persones sordes. Agent dinamitzador de la comunitat sorda. Mediador social de la comunitat sorda. Agent de desenvolupament de la comunitat sordocega. Agent dinamitzador de la comunitat sordocega. Mediador de persones sordocega. Assistent de persones sordocega. Mediador de persones amb dificultats de comunicació.MÒDULS PROFESSIONALS

MÒDULS PROFESSIONALS

Metodologia de la integració social de les persones amb dificultats de comunicació, llenguatge i parla.

Sensibilització social i participació.

Intervenció socioeducativa amb persones sordocegues.

Context de la mediació comunicativa amb persones sordocegues.

Llengua de signes.

Àmbits d'aplicació de la llengua de signes.

Intervenció amb persones amb dificultats de comunicació.

Tècniques d'intervenció comunicativa.

Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació.

Habilitats socials.

Primers auxilis.

Projecte de mediació comunicativa.

Formació i orientació laboral.

Empresa i iniciativa empreedora.

Formació en Centres de Treball.

 

COM S'ACCEDIX

Accés a Grau Superior.

 

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC SUPERIOR EN MEDIACIÓ COMUNICATIVA.

El títol de Tècnic Superior en Mediació Comunicativa permet l'accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d'admissió que s'establisquen.