Organismes

Portals

Dossier de cicle formatiu

Ves enrere MANTENIMENT I CONTROL DE LA MAQUINÀRIA DE VAIXELLS I EMBARCACIONS

MANTENIMENT I CONTROL DE LA MAQUINÀRIA DE VAIXELLS I EMBARCACIONS

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Maritimo PesqueraGrau Mitjà 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Operari de reparació i manteniment de motors i grups mecànics. Operari de reparació i manteniment de plantes energètiques de motor i vapor. Cap de màquines, d'acord amb les atribucions establides per al mecànic naval en l'article 15.2 del Reial Decret 973/2009, de 12 de juny. Oficial de màquines o primer oficial de màquines, d'acord amb les atribucions establides per al mecànic naval en l'article 15.2 del Reial Decret 973/2009, de 12 de juny, i en la Resolució de 31 de maig del 2010, de la Direcció General de Marina Mercant, per la que s'establixen els cursos de Acreditació de mecànics majors navals i mecànics navals per a l'exercici professional en barcos mercants fins a 6.000 kW. Electromecànic de manteniment i instal·lació de planta propulsora, màquines i equips auxiliars d'embarcacions esportives i de recreació. Mecànic de motors i equips d'injecció (dièsel i gasolina). Mecànic de motors de gasolina. Mecànic de motors dièsel. Mecànic de motors en maquinària industrial. Mecànic de motors i grups mecànics navals en drassanes. Mantenidor d'aire condicionat i fluids en embarcacions esportives i de recreació. Electricista naval. Electricista de manteniment i reparació de motors, dinamos i transformadors. Operari d'instal·lació i manteniment de sistemes frigorífics i d'aire condicionat.MÒDULS PROFESSIONALS

  

 • Primer curs
  • 1172. Manteniment de la planta propulsora i maquinària auxiliar
  • 1173. Procediments de mecanitzat i soldadura en vaixells i embarcacions
  • 1175. Manteniment de les instal·lacions i màquines elèctriques en vaixells i embarcacions
  • 1178. Formació i orientació laboral
  • 1179. Empresa i iniciativa emprenedora
  • 0156. Anglés
  • CV 0001. Anglés tècnic I-M. Horari reservat per a la docència en anglés
 • Segon curs
  • 1174. Regulació i manteniment d'automatismes en vaixells i embarcacions
  • 1176. Instal·lació i manteniment de maquinària de fred i climatització en vaixells i embarcacions
  • 1177. Procediments de guàrdia de màquines
  • 1032. Seguretat marítima
  • 1033. Atenció sanitària a bord.
  • CV 0002. Anglés tècnic II-M. Horari reservat per a la docència en anglés
  • 1180. Formació en centres de treball