Organismes

Portals

Dossier de cicle formatiu

Ves enrere LABORATORI D'ANÀLISI I CONTROL DE QUALITAT

LABORATORI D'ANÀLISI I CONTROL DE QUALITAT

FAMÍLIA PROFESSIONAL: QuímicaGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Analista de laboratoris de titularitat pública o privada. Analista de laboratori químic. Analista de laboratori microbiològic. Analista de laboratori de materials. Analista de laboratori d'indústries agroalimentàries. Analista de laboratori d'indústries transformadores. Analista de centres de formació, investigació i desenrotllament. Analista microbiològic d'indústries alimentàries, empreses mediambientals, indústries biotecnològiques. Analista microbiològic d'aigües potables i residuals. Analistes de control microbiològic de la indústria farmacèutica. Analista de matèries primeres i acabats. Tècnic de laboratori de química industrial. Tècnic en control de qualitat en indústries de manufactures diverses. Tècnic d'assajos de productes de fabricació mecànica. Tècnic d'assajos de materials de construcció.MÒDULS PROFESSIONALS

 • Primer curs
  • Mostratge i preparació de la mostra.
  • Anàlisis químiques.
  • Assajos fisicoquímics.
  • Assajos microbiològics.
  • Formació i orientació laboral.
  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
 • Segon curs
  • Anàlisi instrumental.
  • Assajos físics.
  • Assajos biotecnològics.
  • Qualitat i seguretat en el laboratori.
  • Empresa i iniciativa emprenedora.
  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
  • Formació en Centres de Treball: 400 hores.
  • Projecte de laboratori d'anàlisi i de control de qualitat.