Organismes

Portals

Dossier de cicle formatiu

Ves enrere INTEGRACIÓ SOCIAL

INTEGRACIÓ SOCIAL

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Serveis socioculturals i a la comunitatGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Tècnic de programes de prevenció i inserció social. Educador o educadora d'equipaments residencials de divers tipus. Educador o educadora de persones amb discapacitat. Treballador o treballadora familiar. Educador o educadora d'educació familiar. Auxiliar de tutela. Monitor o monitora de centres oberts. Tècnic d'integració social. Especialista de suport educatiu. Educador o educadora d'educació especial. Tècnic/a educador/a. Tècnic Especialista I (Integrador social). Tècnic Especialista II (Educatiu). Monitor o monitora de persones amb discapacitat. Tècnic de mobilitat bàsica. Tècnic d'inserció ocupacional. Mediador ocupacional i/o laboral. Dinamitzador ocupacional i/o laboral. Educador de base. Mediador o mediadora comunitària. Mediador o mediadora intercultural. Mediador o mediadora veïnal i comunitari. Preparador laboral. Tècnic en ocupació amb suport. Tècnic d'acompanyament laboral. Monitor/a de rehabilitació psicosocial.MÒDULS PROFESSIONALS

 • Primer curs
  • Context de la intervenció social
  • Inserció sociolaboral
  • Metodologia de la intervenció social
  • Promoció de l'autonomia personal
  • Mediciació comunitària
  • Formació i orientació laboral
  • Horari reservat per a la docència en anglés
 • Segon curs
  • Atenció a les unitats de convivència
  • Suport a la intervenció educativa
  • Sistemes alternatius i augmentatius de comunicació
  • Habilitats socials
  • Primers auxilis
  • Empresa i iniciativa emprenedora
  • Horari reservat per a la docència en anglés
  • Formació en centres de treball
  • Projecte d'integració social