Organismes

Portals

Dossier de cicle formatiu

Ves enrere INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ DE CALOR

INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ DE CALOR

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Instal·lació i MantenimentGrau Mitjà 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Instal·lador / Mantenidor d'equips de producció de calor. Instal·lador / Mantenidor d'instal·lacions de calefacció i ACS. Instal·lador / Mantenidor d'instal·lacions solars tèrmiques. Instal·lador / Mantenidor d'instal·lacions d'aigua. Instal·lador / Mantenidor d'instal·lacions de gas i combustibles líquids.MÒDULS PROFESSIONALS

 • Primer curs
  • Màquines i equips tèrmics.
  • Tècniques de muntatge d'instal·lacions.
  • Instal·lacions elèctriques i automatismes.
  • Empresa i iniciativa emprenedora.
  • Formació i Orientació Laboral.
  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
 • Segon curs
  • Configuració d'instal·lacions calorífiques.
  • Muntatge i manteniment d'instal·lacions calorífiques.
  • Muntatge i manteniment d'instal·lacions d'aigua.
  • Muntatge i manteniment d'instal·lacions de gas i combustibles líquids.
  • Muntatge i manteniment d'instal·lacions d'energia solar.
  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
  • Formació en Centres de Treball.