Organismes

Portals

Dossier de cicle formatiu

Ves enrere GUIA, INFORMACIÓ I ASSISTÈNCIES TURÍSTIQUES

GUIA, INFORMACIÓ I ASSISTÈNCIES TURÍSTIQUES

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Hoteleria i TurismeGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Guia local. Guia acompanyant. Guia en emplaçaments de béns d'interés cultural. Informador/a turístic/a. Cap d'oficines d'informació. Promotor/a turístic/a. Tècnic/a d'empresa de consultoria turística. Agent de desenrotllament turístic local. Hostessa/Assistent en mitjans de transport terrestre o marítim. Assistent en terminals (estacions, ports i aeroports). Encarregat/a de facturació en terminals de transport. Assistent en fires, congressos i convencions. Encarregat/a de servicis en esdeveniments.MÒDULS PROFESSIONALS

 • Primer curs
  • Estructura del mercat turístic.
  • Protocol i relacions públiques.
  • Màrqueting turístic.
  • Destinacions turístiques.
  • Recursos turístics.
  • Anglés.
  • Formació i Orientació Laboral.
  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
 • Segon curs
  • Servicis d'informació turística.
  • Processos de guia i assistència turística.
  • Disseny de productes turístics.
  • Segona llengua estrangera.
  • Empresa i iniciativa emprenedora.
  • Projecte de guia, informació i assistència turístiques.
  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
  • Formació en Centres de Treball.