Dossier de cicle formatiu

Ves enrere ENERGIES RENOVABLES

ENERGIES RENOVABLES

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Energia i aiguaGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Tècnic de gestió d'operació i manteniment en instal·lacions eòliques. Responsable de muntatge de parcs eòlics. Responsable de muntatge d'aerogeneradors. Especialista muntador d'aerogeneradors. Especialista en manteniment de parcs eòlics. Promotor d'instal·lacions solars. Projectista d'instal·lacions solars fotovoltaiques. Responsable de muntatge d'instal·lacions solars fotovoltaiques. Responsable de manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques. Responsable d'explotació i manteniment de xicotetes centrals solars fotovoltaiques. Muntador-operador d'instal·lacions solars fotovoltaiques. Encarregat de muntatge de subestacions elèctriques d'instal·lacions eòliques i fotovoltaiques. Encarregat de manteniment de subestacions elèctriques d'instal·lacions eòliques i fotovoltaiques. Operador-mantenidor de subestacions elèctriques d'instal·lacions eòliques i fotovoltaiques.MÒDULS PROFESSIONALS

 • Primer curs
  • Sistemes elèctrics en centrals.
  • Subestacions elèctriques.
  • Telecontrol i automatismes.
  • Prevenció de riscos elèctrics.
  • Gestió del muntatge d'instal·lacions solars fotovoltaiques.
  • Empresa i iniciativa emprenedora.
  • Formació i orientació laboral.
  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
 • Segon curs
  • Sistemes d'energies renovables.
  • Configuració d'instal·lacions solars fotovoltaiques.
  • Gestió del muntatge de parcs eòlics.
  • Operació i manteniment de parcs eòlics.
  • Projecte d'energies renovables.
  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
  • Formació en Centres de Treball.