Organismes

Portals

Dossier de cicle formatiu

Ves enrere DOCUMENTACIÓ I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIES

DOCUMENTACIÓ I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIES

FAMÍLIA PROFESSIONAL: SanitatGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Tècnic superior en documentació sanitària. Responsable tècnic de codificació de documentació sanitària. Responsable tècnic d'arxius d'històries clíniques. Responsable tècnic de tractament i disseny documental sanitari. Responsable tècnic de sistemes d'informació assistencial sanitària. Responsable tècnic d'avaluació i control de qualitat de la prestació sanitària. Responsable tècnic de gestió de processos administratiu-clínics. Responsable d'administració d'unitats, departament o centres sanitaris. Assistent d'equips d'investigació biomèdica. Secretari-a de servicis sanitaris.MÒDULS PROFESSIONALS

 • Primer curs:
  • 1515. Gestió de pacients
  • 1516. Terminologia clínica i patologia
  • 1517. Extracció de diagnòstics i procediments
  • 1518. Arxiu i documentació sanitaris
  • 1519. Sistemes d'informació i classificació sanitaris
  • 0649. Ofimàtica i procés de la informació
  • 1525. Formació i orientació laboral
  • CV0003. Inglés tècnic I-S – Horari reservat per a la docència en anglés
 • Segon curs:
  • 1520. Codificació sanitària
  • 1521. Atenció psicosocial al pacient-usuari
  • 1522. Validació i explotació de dades
  • 1523. Gestió administrativa sanitària
  • 1526. Empresa i iniciativa emprenedora
  • CV0004. Inglés tècnic II-S – Horari reservat per a la docència en anglés
  • 1524. Projecte de documentació i administració sanitàries
  • 1527. Formació en centres de treball