Organismes

Portals

Dossier de cicle formatiu

Ves enrere DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS WEB

DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS WEB

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Informàtica i comunicacionsGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Programador Web. Programador Multimèdia. Desenvolupador d'aplicacions en entorns Web.MÒDULS PROFESSIONALS

 • Primer curs
  • Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació.
  • Sistemes informàtics.
  • Bases de dades.
  • Programació.
  • Entorns de desenrotllament.
  • Formació i orientació laboral.
  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
 • Segon curs
  • Desenrotllament web en entorn client.
  • Desenrotllament web en entorn servidor.
  • Desplegament d'aplicacions web.
  • Disseny d'interfícies web.
  • Projecte de Desenrotllament d'aplicacions web.
  • Empresa i iniciativa emprenedora.
  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
  • Formació en Centres de Treball.