Dossier de cicle formatiu

Ves enrere CICLE FORMATIU: CONDUCCIÓ D'ACTIVITATS FISICOESPORTIVES EN EL MEDI NATURAL

CICLE FORMATIU: CONDUCCIÓ D'ACTIVITATS FISICOESPORTIVES EN EL MEDI NATURAL

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Activitats Físiques i EsportivesGrau Mitjà 1400 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Conduir clients en condicions de seguretat per sendes o zones de muntanya (on no es necessiten tècniques d´escalada i alpinisme) a peu, en bicicleta o a cavall, per a conseguir la satisfacció dels usuaris i un nivell de qualitat als límits de cost previstos.MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Desplaçament, estada i seguretat en el medi terrestre.

Conducció de grups en bicicleta.

Conducció de grups a cavall i atenció bàsica dels equins.

Administració, gestió i comercialització en la xicoteta empresa.

Fonaments biològics, salut i primers auxilis.

Activitats físiques per a persones que tinguen discapacitats.

Dinàmica de grups.

Formació i orientació laboral.

Segon curs:

Formació en el Centres de Treball: 440 hores

 

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre el 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

Haver superat, dels ensenyaments d'Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d'accés directe, tindre dèsset anys d'edat o complir-los durant l'any en curs, i superar la corresponent prova d'accés.

 

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC EN CONDUCCIÓ D'ACTIVITATS FISICOESPORTIVES EN EL MEDI NATURAL.

L'alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.