Dossier de cicle formatiu

Ves enrere AUDIOLOGIA PROTÈTICA

AUDIOLOGIA PROTÈTICA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: SanitatGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Tècnic superior en audioprotési. Tècnic especialista audioprotetista. Tècnic en elaboració de motles i protectors auditius. Tècnic en mesurament de nivell sonor. Audiometrista.MÒDULS PROFESSIONALS

 • Primer curs
  • 0199. Característiques anatomosensorials auditives
  • 0200. Tecnologia electrònica en audiopròtesis
  • 0201 Acústica i elements de protecció sonora
  • 0205 Audició i comunicació verbal
  • 0207 Formació i orientació laboral
  • CV0003. Ánglés Tècnic I-S. Horari reservat per a la docència en anglés
 • Segon curs
  • 0202 Elaboració de motles i protectors auditius
  • 0203 Elecció i adaptació de pròtesis auditives
  • 0204. Atenció a l'hipoacúsic
  • 0208 Empresa i iniciativa emprenedora
  • 0206 Projecte d'Audiologia Protètica
  • 0209 Formació en centres de treball
  • CV0004. Anglés Tècnic II-S. Horari reservat per a la docència en anglés