Organismes

Portals

Dossier de cicle formatiu

Ves enrere ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA

ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Servicis socioculturals i a la comunitatGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Coordinador/a de temps lliure educatiu infantil i juvenil. Director/a de temps lliure educatiu infantil i juvenil. Responsable de projectes de temps lliure educatiu infantil i juvenil. Coordinador/a de campaments, d'albergs de joventut, de cases de colònies, de granges-escoles, d'aules de cases de joventut i escoles de naturalesa. Director/a de campaments, d'albergs de joventut, de cases de colònies, de granges-escoles, d'aules de cases de joventut i escoles de naturalesa. Monitor/a de temps lliure. Animador/a sociocultural. Dinamitzador/a comunitari. Assessor/a per al sector associatiu. Tècnic comunitari. Gestor/a d'associacions. Tècnic/a de servicis culturals. Animador/a cultural. Informador/a juvenil. Animador/a d'hotel. Animador/a de vetlades i espectacles. Animador/a d'activitats recreatives a l'aire lliure en complexos turístics. Cap/a de departament en animació turística.MÒDULS PROFESSIONALS

 • Primer curs
  • Metodologia de la intervenció social.
  • Dinamització grupal.
  • Animació i gestió cultural.
  • Desenrotllament comunitari.
  • Context de l'animació sociocultural.
  • Anglés.
  • Formació i orientació laboral.
  • Horari reservat per a la docència en anglés.
 • Segon curs
  • Activitats d'oci i temps lliure.
  • Animació turística.
  • Informació juvenil.
  • Intervenció socioeducativa amb jóvens.
  • Primers auxilis.
  • Empresa i iniciativa emprenedora.
  • Horari reservat per a la docència en anglés.
  • Formació en centres de treball.
  • Projecte d'animació sociocultural i turística.