T'interessa

Portals

Organismes

Associacions i entitats sense finalitat lucrativa

Associacions i entitats sense finalitat lucrativa

Ajudes econòmiques de la Generalitat per al foment del valencià per a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per als persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del valencià i del multilingüisme en l'àmbit social

Bases reguladors

  • Bases reguladores del procediment de subvencions per a les foment del valencià per a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del valencià i del multilingüisme en l'àmbit social.
  • Modificació dels bases reguladores del procediment de subvencions per al foment del valencià per a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del valencià i del multilingüisme en l'àmbit social.

 

2024

1. Convocatòria

  • Resolució de 27 de març de 2024, de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es convoquen les subvencions per al foment del valencià per a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa en l’àmbit social, per a l’any 2024 (DOGV número 9822, de 05.04.2024).

 

2. Accés a la sol·licitud

El termini de presentació telemàtica de sol·licituds és des del 9 d'abril fins al 22 d'abril de 2024

Per a la correcta presentació i elaboració de la sol·licitud, us recomaneu que seguiu les instruccions de la següent guia consultiva: 

 

També us facilitem els documents dels annexos de la cadascuna de les modalitats convocades juntament amb els enllaços directes a la seua tramitació telemàtica: 

MODALITAT A: associacions cíviques i altres entitats sense ànim de lucre, sindicats, associacions empresarials, associacions professionals i fundacions legalment constituïdes i inscrites en el registre de l’administració que corresponga en funció del tipus d’entitat o d’organització):

 

MODALITAT B: universitats de la Comunitat Valenciana):

 

MODALITAT C: entitats i centres de l’exterior de la Comunitat Valenciana inscrits en el registre corresponent:

 

 

 

Per a dubtes, podeu enviar un correu a: serveidepromocio@gva.es. En l’assumpte indiqueu: Associacions.

Preguntes freqüents

Si marqueu en els Criteris valorables quantificables les clàusules, cal que les acrediteu mitjançant qualsevol de les maneres que es preveuen en el punt nové de l'ACORD de 27 de març de 2015, del Consell, pel qual s'establixen directrius per a l'aplicació de clàusules de caràcter social en la contractació de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, així com en matèria de subvencions de l'Administració de la Generalitat.

Les teniu detallades en l'apartat seté de la resolució.

— 10 articles per pàgina
Mostrant 11 - 12 de 12 resultats

Informació d'anys anteriors