T'interessa

Portals

Organismes

Àmbit musical

Ajudes econòmiques destinades al foment del valencià i el multilingüisme en l'àmbit musical

Bases reguladores

  • Bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment del valencià i el multilingüisme en l'àmbit musical.
  • Modificació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment del valencià i el multilingüisme en l'àmbit musical.

 

2023

1. Convocatòria

Resolució de 9 de febrer de 2023, de la consellera d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per al foment del valencià i el multilingüisme en l'àmbit musical per a l'exercici pressupostari de 2023. 

 

2.  Accés a la sol·licitud
•    Modalitat A. Festivals. Subvencions per al foment del valencià i el multilingüisme en l'àmbit musical per a l'exercici pressupostari de 2023.
•    Modalitat B. Concerts. Subvencions per al foment del valencià i el multilingüisme en l'àmbit musical per a l'exercici pressupostari de 2023.
•    Modalitat C. Enregistrament de música. Subvencions per al foment del valencià i el multilingüisme en l'àmbit musical per a l'exercici pressupostari de 2023.

El termini de presentació de sol·licitud ha finalitzat. 

 

3. Requeriment d'esmena de les sol·licituds. 

 

4. Informació pública de la proposta provisional de concessió. 

 

5. Resolució definitiva de concessió de la subvenció per al foment del valencià i el multilingüisme en l'àmbit musical.  

Podeu consultar la resolució de concessió de la subvenció per al foment del valencià i el multilingüisme en l'àmbit musical ací

 

6. Justificació

Heu de justificar l'import sol·licitat i heu d'aportar una justificació per cada expedient. 

Recordeu que l'unica forma vàlida de justificar és mitjançant el tràmit d'aportació de documentació d'un expedient. 

Les quantitats a justificar i les concedides les podeu consultar: 

 

Annexos dels comptes justificatius per modalitats per a la justificació: 

 

La documentació que heu d'ajuntar per a la justificació és: 

  • L'annex: compte justificatiu segons la modalitat corresponent.
  • La memòria de les activitats realitzades segons la modalitat corresponent.
  • La mostra de les activitats realitzades (fotografies, enregistraments, cartells, compilacions de premsa, etc) segons la modalitat corresponent.
  • L'acreditació de la difusió del concert o del festival (modalitat A o B) o l'acreditació dels canals de distribució en la modalitat C (fotografies i/o enllaços...). Mireu la resolució de convocatòria per a saber com acreditar correctament la difusió. 
  • Qualsevol altre document que necessiteu adjuntar. 

 

La documentació justificativa audiovosual que no puga enviar-se a través de la tramitació telemàtica es presentarà a l'òrgan de gestió de la subvenció en el termini que estableix aquesta convocatòria. 

 

Termini de justificació: 31 d'octubre de 2023.

 


En cas de dubte podeu escriure a serveidepromocio@gva.es o telefonar al 961970447.

 

Informació d'anys anteriors

1. Convocatòria

Resolució de 21 de febrer de 2022, del conseller d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per al foment del valencià i el multilingüisme en l’àmbit musical per a l’exercici pressupostari de 2022.

 

2. Resolució de concessió

Resolució de concessió de la subvenció per al foment del valencià i el multilingüisme en l’àmbit musical.