T'interessa

Portals

Organismes

Treballs d'investigació

Treballs d'investigació

La Generalitat s'ha compromés a potenciar totes les activitats socials que afavoreixen l'increment de l'ús social del valencià i a defensar el patrimoni cultural valencià. Una de les línies d'acció en aquesta direcció és l'esforç per conéixer la realitat social i lingüística del nostre territori, per tal de poder prendre decisions sobre la política lingüística, sobre dissenys i projectes de planificació lingüística, de lingüística aplicada i de promoció de l'ús del valencià en tots els àmbits socials.

Amb aquesta finalitat, la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, mitjançant l'Ordre 88/2016, de 22 de desembre de 2016 (DOGV núm. 7945, de 28.12.2016), va aprovar les bases reguladores i el procediment general per a la concessió de subvencions per a treballs d'investigació. L'any 2023 també se n'ha publicat una resolució de convocatòria.

Hi ha més informació en l'enllaç del procediment al final de la pàgina.

Més endavant, la justificació s'haurà de presentar mitjançant el tràmit d'aportació de documentació a un expedient d'ajudes de la Conselleria.