Miguel Hernández / Vicent Andrés Estellés. La palabra toma parte / La paraula pren part

Miguel Hernández / Vicent Andrés Estellés. La palabra toma parte / La paraula pren part

L'exposició, comissariada per Carmen Alemany, Vicent Salvador i Nacho París, proposa la unió en un mateix temps i espai de dos dels nostres més importants referents literaris, cadascun en una de les nostres llengües oficials.
La mostra està dividida en dos grans blocs, un de caràcter biogràfic i que incorpora la producció poètica que té a veure fonamentalment amb fets vitals: la vida, l'amor, la mort i el lloc d'origen; i un altre centrat en el context històric i la presa de posició poètica de cada autor i que respon al perfil més social de tots dos poetes. Entre les dues, com a espai de trànsit i eix de la proposta, un tercer espai dedicat al que podríem anomenar la seua presa de posició estilística, la cerca d'una forma possible d'una poesia per a tots.
Aquest projecte proposa un acostament al treball literari de Miguel Hernández i Vicent Andrés Estellés des de la perspectiva que la rellevància de tots dos no solament és literària sinó també sociopolítica; que la seua proposta poètica és indissociable del moment històric que visqueren, i que tots dos cerquen en les seues respectives situacions històriques recursos poètics que impliquen socialment la poesia, des de la reivindicació d'allò popular i quotidià.
D'altra banda, aquest esforç de contextualització, que atén el context sociològic i el moment històric i que fa possible una determinada forma artística o poètica, perseguiria col·laborar en la comprensió del fet literari des d'una perspectiva no solipsista, capaç de transcendir la idea romàntica del poeta com a geni creador individual i excèntric, alhora que porta a l'actualitat la reflexió sobre el valor i la funció social de la cultura i el sentit de la paraula i el pensament compromesos.