Acreditació de requisits de titulació

Acreditació de requisits de titulació

Oposicions de 2017, 2019 i 2020

NOTA INFORMATIVA: Les persones participants en l'oposició 2020 que no van superar la primera prova de la fase d'oposició (A+B), i que no formaven part de la borsa corresponent, havien de presentar els requisits de titulació en el procediment anterior, convocat en octubre i resolt per la Resolució de 13 de desembre (apartat 2.3 d'aquesta mateixa pàgina). Per això, NO han d'aportar documentació en el procediment actual i NO apareixen en els llistats d'aquesta convocatòria.

Aquelles persones que van acreditar els requisits (annex I de l'apartat 2.3) van ser ja incorporades a borsa.

Aquelles persones que estan pendents d'acreditar els requisits de titulació (annex II de l'apartat 2.3) han de seguir el procediment descrit en la resolució esmentada.

Si aquest és el seu cas, consulte la Resolució de 13 de desembre i tots els seus annexos (apartat 2.3 d'aquesta mateixa pàgina) i seguisca els passos indicats en la resolució.

Convocatòria

Acreditació dels requisits de titulació de les persones integrants de les borses de treball en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional, incorporades a les borses de treball per la seua participació en els procediments selectius d'ingrés convocats per l'Ordre 15/2017, de 10 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport; per l'Ordre 16/2017, de 10 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport; per l'Ordre 7/2019, de 28 de febrer de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, i per l'Ordre 22/2020, de 23 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

Tràmit

El termini de presentació del tràmit telemàtic de sol·licitud per a l'acreditació abastarà des de les 10 hores del dia 8 de març de 2022 fins a les 10 hores del dia 28 de març de 2022.

Acord d'habilitació

Llistats Provisionals

Tràmit

El termini de presentació del tràmit telemàtic de sol·licitud per a l'acreditació abastarà des de les 00:00 hores del dia 23 de juny de 2022 fins a les 23:59 hores del dia 30 de juny de 2022.

 

  • Termini finalitzat => Accés al tràmit telemàtic d'acreditació de titulació <=

Llistats definitius

 
  • Correu electrònic de contacte: habilitacion_bolsa@gva.es

Oposicions de 2020

Convocatòria

Acreditació dels requisits generals i específics de titulació de les persones participants en el procediment selectiu d'ingrés en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional convocat per l'Ordre 22/2020, de 23 de novembre, que no van superar la primera prova (A+B) de la fase d'oposició i que no formen part de la borsa de l'especialitat per la qual es van presentar al procediment selectiu.

Tràmit

El termini de presentació del tràmit telemàtic de sol·licitud per a l'acreditació abastarà des de les 10 hores del dia 20 d'octubre de 2021 fins a les 10 hores del dia 2 de novembre de 2021.

Tràmit

El termini de presentació del tràmit telemàtic de sol·licitud per a l'acreditació abastarà des de les 00:00 hores del dia 12 de novembre de 2021 fins a les 23:59 hores del dia 18 de novembre de 2021.

Llistats definitius

Oposicions de 2016 i 2018

Convocatòria

Acreditació dels requisits específics de titulació de les persones participants en els procediments selectius per a ingrés en el cos de mestres convocats per Ordre 11/2016 i per Ordre 12/2018, que no van superar la primera prova (A+B) de la fase d'oposició i van ser incorporades a la borsa de treball de l'especialitat corresponent mitjançant Resolució de 9 de setembre de 2016 i Resolució de 15 de novembre de 2018 respectivament.

Tràmit

El termini de presentació del tràmit telemàtic de sol·licitud per a l'acreditació abastarà des de les 10 hores del dia 11 de juny de 2020 fins a les 20 hores del dia 25 de juny de 2020.

Participació

Relació de persones que han de presentar documentació per a acreditar els requisits específics de titulació, segons el que s'estableix en la Resolució de 8 de juny de 2020, amb motiu de la seua participació en els procediments selectius d'ingrés en el cos de mestres convocats per Ordre 11/2016 i per Ordre 12/2018, que no van superar la primera prova (A+B) de la fase d'oposició i van ser incorporades a la borsa de treball de l'especialitat corresponent mitjançant Resolució de 9 de setembre de 2016 i Resolució de 15 de novembre de 2018 respectivament.

Tràmit

El termini de presentació del tràmit telemàtic de sol·licitud per a l'acreditació abastarà des de les 00:00 hores del dia 1 de desembre de 2020 fins a les 23:59 hores del dia 15 de desembre de 2020.

Acord d'habilitació

Tràmit

El termini de presentació del tràmit telemàtic de sol·licitud per a l'acreditació abastarà des de les 00:00 hores del dia 22 de juny de 2021 fins a les 23:59 hores del dia 29 de juny de 2021.