Visualització de contingut web

Acreditació de requisits de titulació

Convocatòria

Acreditació dels requisits específics de titulació de les persones participants en els procediments selectius per a ingrés en el cos de mestres convocats per Ordre 11/2016 i per Ordre 12/2018, que no van superar la primera prova (A+B) de la fase d'oposició i van ser incorporades a la borsa de treball de l'especialitat corresponent mitjançant Resolució de 9 de setembre de 2016 i Resolució de 15 de novembre de 2018 respectivament.

Tràmit

El termini de presentació del tràmit telemàtic de sol·licitud per a l'acreditació abastarà des de les 10 hores del dia 11 de juny de 2020 fins a les 20 hores del dia 25 de juny de 2020.

Participació

Relació de persones que han de presentar documentació per a acreditar els requisits específics de titulació, segons el que s'estableix en la Resolució de 8 de juny de 2020, amb motiu de la seua participació en els procediments selectius d'ingrés en el cos de mestres convocats per Ordre 11/2016 i per Ordre 12/2018, que no van superar la primera prova (A+B) de la fase d'oposició i van ser incorporades a la borsa de treball de l'especialitat corresponent mitjançant Resolució de 9 de setembre de 2016 i Resolució de 15 de novembre de 2018 respectivament.

Tràmit

El termini de presentació del tràmit telemàtic de sol·licitud per a l'acreditació abastarà des de les 00:00 hores del dia 1 de desembre de 2020 fins a les 23:59 hores del dia 15 de desembre de 2020.

Acord d'habilitació

Tràmit

El termini de presentació del tràmit telemàtic de sol·licitud per a l'acreditació abastarà des de les 00:00 hores del dia 22 de juny de 2021 fins a les 23:59 hores del dia 29 de juny de 2021.

  • => Accés al tràmit telemàtic de reclamació i subsanació <=
  • Accés al tràmit telemàtic de reclamació i subsanació
  • Termini finalitzat => Accés al tràmit telemàtic de reclamació i subsanació <=
  • Enllaç SAI: Suport i assistència informàtica
  • Telèfon SAI: 961-207-685
  • Correu electrònic de contacte: habilitacion_bolsa@gva.es