Convocatòria i Petició Telemàtica

Convocatòria i Petició Telemàtica

Convocatòria d'adjudicació de llocs de difícil cobertura.

Convocatòria d'adjudicació de llocs de difícil cobertura per al dia 26 de maig de 2022. S'obrirà el termini a partir de les 13:00 hores fins a les 02:00 hores (a.m.) del 27 de maig de 2022.

Pròxima Adjudicació: Abril de 2021

Es recorda que per a obtindre el requisit lingüístic és necessari haver registrat la corresponent certificació en el Servei d'Acreditació i Assessorament dependent de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, abans de l'inici de la convocatòria. Els certificats expedits per la JQCV no cal registrar-los, ja estan registrats automàticament d'ofici. 

L'accés a la petició telemàtica només podrà realitzar-se amb DNI electrònic, certificat digital o clau permanent.

Davant l'inici de la propera convocatòria d'adjudicació de llocs de difícil cobertura i tenint en compte que les sol·licituds de participació es realitzen telemàticament mitjançant DNI electrònic o certificat digital, de conformitat amb el que estableix la base 3.4, de la Resolució de 23 de gener de 2018, de la Direcció general de Centres i personal Docent, s'informa al personal sol·licitant, que el Cos Nacional de Policia, per tal de reforçar la seguretat dels certificats electrònics del DNIe que van ser expedits a partir d'abril de 2015, desactivarà temporalment la seva funcionalitat.

web de la Policia Nacional

Accés a petició telemàtica