Visualització de contingut web

Convocatòria i Petició Telemàtica

Convocatòria d'adjudicació de llocs de difícil cobertura.

 

Convocatòria d'adjudicació de llocs de difícil cobertura per al dia 27 de maig de 2021. S'obrirà el termini a partir de les 13:00 hores fins a les 02:00 hores (a.m.) del 28 de maig de 2021. ÚLTIMA ADJUDICACIÓ PER Al CURS 2020-2021.

Les últimes adjudicacions contínues i de difícil cobertura per al curs 2020-2021 seran les següents:

  • Divendres 28 de maig de 2021 ÚLTIMA ADJUDICACIÓ DE LLOCS DE DIFÍCIL COBERTURA. S'anunciarà en la web el dimecres 26/05/2021. Els llocs provisionals es publicaran el dijous 27/05/2021 a partir de les 13 hores.
  • Dimarts 1 de juny de 2021 ADJUDICACIÓ CONTÍNUA. Els llocs provisionals es publicaran el dilluns 31/05/2021 a partir de les 14 hores.
  • Dijous 3 de juny de 2021 ADJUDICACIÓ CONTÍNUA (SERÀ L'ÚLTIMA ADJUDICACIÓ CONTÍNUA PER AL COS DE SECUNDÀRIA I ALTRES COSSOS). Els llocs provisionals es publicaran el dimecres 02/06/2021 a partir de les 14 hores.
  • Dimarts 8 de juny de 2021 ADJUDICACIÓ CONTÍNUA ÚNICAMENT PER AL COS DE MESTRES. Els llocs provisionals es publicaran el dilluns 07/06/2021 a partir de les 14 hores.
  • Dijous 10 de juny de 2021 ADJUDICACIÓ CONTÍNUA (SERÀ L'ÚLTIMA ADJUDICACIÓ CONTÍNUA PER AL COS DE MESTRES). Els llocs provisionals es publicaran el dimecres 09/06/2021 a partir de les 14 hores.

 

Termini: des del 12 de març de 2020, a les 13:00h, fins al 13 de març de 2020, a les 02:00h (a.m.)

Pròxima Adjudicació: Abril de 2021

Es recorda que per a obtindre el requisit lingüístic és necessari haver registrat la corresponent certificació en el Servei d'Acreditació i Assessorament dependent de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, abans de l'inici de la convocatòria. Els certificats expedits per la JQCV no cal registrar-los, ja estan registrats automàticament d'ofici. 

L'accés a la petició telemàtica només podrà realitzar-se amb DNI electrònic, certificat digital o clau permanent.

Davant l'inici de la propera convocatòria d'adjudicació de llocs de difícil cobertura i tenint en compte que les sol·licituds de participació es realitzen telemàticament mitjançant DNI electrònic o certificat digital, de conformitat amb el que estableix la base 3.4, de la Resolució de 23 de gener de 2018, de la Direcció general de Centres i personal Docent, s'informa al personal sol·licitant, que el Cos Nacional de Policia, per tal de reforçar la seguretat dels certificats electrònics del DNIe que van ser expedits a partir d'abril de 2015, desactivarà temporalment la seva funcionalitat.

web de la Policia Nacional

Accés a petició telemàtica