COSSOS DE MESTRES, SECUNDÀRIA I ALTRES COSSOS - Convocatòria i Petició Telemàtica

COSSOS DE MESTRES, SECUNDÀRIA I ALTRES COSSOS - Convocatòria i Petició Telemàtica

Participants

Participen tots els Mestres i professors de Secundària i Altres Cossos interins integrants de les actuals borses de treball per al curs 2023-2024, que no hagen obtingut destí o no estigueren desactivats temporalment.

Presentació i modificació de sol·licituds

La presentació o modificació de sol·licituds serà telemàtica a través de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, en l'apartat d'Adjudicacions > Adjudicacions Contínues > Cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos > Convocatòria i Petició Telemàtica. Fins a les 02.00 hores (a.m.) del dia en què es realitze l'adjudicació, el sistema telemàtic estarà obert perquè es puguen modificar les sol·licituds. A la dita hora, es tancarà el sistema i es procedirà a adjudicar en funció de les instàncies confirmades i dels llocs oferits.

Per a accedir a l'aplicació s'utilitzarà l'usuari i la contrasenya emprats durant el curs anterior. En cas de no haver-ho realitzat en el curs anterior, oblit de la contrasenya o reactivació de l'usuari, haurà de polsar on posa "Si és la PRIMERA VEGADA que accedix al sistema, no recorda la seua contrasenya o s'ha desactivat el seu usuari. Clicar ací.". Una vegada fet açò podrà accedir amb el seu usuari, que serà el NIF, i la seua contrasenya, que serà l'establida per vosté en el procés de validació.

Serà publicada la relació de llocs adjudicats. Aquells participants que hagen obtingut destinació podran descarregar-se la seua credencial des de la pàgina web.

En virtut de la base segona de la Resolució de 23 de gener de 2018, de la Subdirecció General de Personal Docent, per la qual es regulen els procediments d'adjudicació contínua de llocs de treball en règim d'interinitat, les adjudicacions contínues s'efectuaran els DIMARTS i DIJOUS, per a la qual cosa, el dia abans de l'adjudicació, a les 14:00 hores, serà publicada en la pàgina web de la Conselleria, la relació dels llocs de treball a cobrir.

Accés a Petició Telemàtica

Accés a Petició Telemàtica bloquejat - Procés d'adjudicació en curs

Adjudicataris

L'adjudicació es realitzarà amb tots els participants a excepció dels que estiguen ocupant un lloc en el moment de resoldre l'adjudicació o estigueren desactivats temporalment.

Pròxima Adjudicació Contínua: 3 d'octubre de 2023

No disponible - Llistat provisional de llocs oferits per a Mestres, Secundària i Altres Cossos

Llistat provisional de llocs oferits per a Mestres, Secundària i Altres Cossos

Llistat provisional de llocs oferits per a Mestres, Secundària i altres Cossos.

El punt 2.5. Calendari d'adjudicacions de la RESOLUCIÓ de 23 de gener de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es regulen els procediments d'adjudicació contínua de llocs de treball i de provisió de llocs de difícil cobertura en règim d'interinitat estableix que:

«Per a cadascun dels cossos i especialitats es podrà efectuar adjudicacions els dimarts i dijous de cada setmana.

Aquestes dates podran ser modificades per necessitats educatives i quedaran supeditades al calendari escolar, als festius que coincidisquen amb els dies assenyalats, a la inexistència de llocs a oferir i a altres circumstàncies que pogueren impedir o modificar la seua realització.

Podran quedar exceptuades d'aquest calendari algunes adjudicacions que es realitzen en els mesos de setembre i octubre en cada cos i especialitat que es podran assimilar a les adjudicacions de destins previs a l'inici del curs escolar.»

Calendari orientatiu (qualsevol modificació s'indicarà en la pàgina web):

 • Dijous 28 de setembre de 2023 ADJUDICACIÓ CONTÍNUA. Els llocs provisionals es publicaran el dimecres 27/09/2023 a partir de les 14 hores.
 • Divendres 29 de setembre de 2023 ADJUDICACIÓ DE LLOCS DE DIFÍCIL COBERTURA. Els llocs provisionals es publicaran el dijous 28/09/2023 a partir de les 13 hores i s'obrirà l'accés al tràmit.
 • Dimarts 3 d'octubre de 2023 ADJUDICACIÓ CONTÍNUA. Els llocs provisionals es publicaran el dilluns 02/10/2023 a partir de les 14 hores.
 • Dijous 5 d'octubre de 2023 ADJUDICACIÓ CONTÍNUA. Els llocs provisionals es publicaran el dimecres 04/10/2023 a partir de les 14 hores.
 • Dimarts 17 d'octubre de 2023 ADJUDICACIÓ CONTÍNUA. Els llocs provisionals es publicaran el dilluns 16/10/2023 a partir de les 14 hores.
 • Dijous 19 d'octubre de 2023 ADJUDICACIÓ CONTÍNUA. Els llocs provisionals es publicaran el dimecres 18/10/2023 a partir de les 14 hores.
 • Divendres 20 d'octubre de 2023 ADJUDICACIÓ DE LLOCS DE DIFÍCIL COBERTURA. Els llocs provisionals es publicaran el dijous 19/10/2023 a partir de les 13 hores i s'obrirà l'accés al tràmit.
 • Dimarts 24 d'octubre de 2023 ADJUDICACIÓ CONTÍNUA. Els llocs provisionals es publicaran el dilluns 23/10/2023 a partir de les 14 hores.
 • Dijous 26 d'octubre de 2023 ADJUDICACIÓ CONTÍNUA. Els llocs provisionals es publicaran el dimecres 25/10/2023 a partir de les 14 hores.
 • Divendres 27 d'octubre de 2023 ADJUDICACIÓ DE LLOCS DE DIFÍCIL COBERTURA. Els llocs provisionals es publicaran el dijous 26/10/2023 a partir de les 13 hores i s'obrirà l'accés al tràmit.
 • Dimarts 31 d'octubre de 2023 ADJUDICACIÓ CONTÍNUA. Els llocs provisionals es publicaran el dilluns 30/10/2023 a partir de les 14 hores.

Notes:

 • Per a les places ressenyades com a ATENCIÓ DOMICILIÀRIA, encara que s'oferisquen com a VACANTS, l'ocupació finalitza quan acaba la necessitat d'atenció a l'alumnat que la motiva, per tant, el seu comportament és amb caràcter general el mateix que el d'una SUBSTITUCIÓ INDETERMINADA.

 

Notes informatives

Es podran comunicar incidències relacionades amb l'adjudicació contínua, mitjançant el tràmit que està definit en OVIDOC.

Accés a OVIDOC

Tràmit: Reclamació provisió de llocs / Reclamació a les Adjudicacions contínues

El personal participant en el procés d'adjudicació contínua que no tinga accés a OVIDOC podrà comunicar les incidències mitjançant el correu

A l'hora de realitzar la sol·licitud telemàtica, es recomana l'ús dels navegadors Mozilla Firefox o Internet Explorer. També es recomana que actualitzen el seu navegador a l'última versió, almenys per a Internet Explorer.