Visualització de contingut web

COSSOS DE MESTRES, SECUNDÀRIA I ALTRES COSSOS - Convocatòria i Petició Telemàtica

Participants

Participen tots els Mestres i professors de Secundària i Altres Cossos interins integrants de les actuals borses de treball per al curs 2021-2022, que no hagen obtingut destí o no estigueren desactivats temporalment.

Presentació i modificació de sol·licituds

La presentació o modificació de sol·licituds serà telemàtica a través de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, en l'apartat d'Adjudicacions > Adjudicacions Contínues > Cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos > Convocatòria i Petició Telemàtica. Fins a les 02.00 hores (a.m.) del dia en què es realitze l'adjudicació, el sistema telemàtic estarà obert perquè es puguen modificar les sol·licituds. A la dita hora, es tancarà el sistema i es procedirà a adjudicar en funció de les instàncies confirmades i dels llocs oferits.

Per a accedir a l'aplicació s'utilitzarà l'usuari i la contrasenya emprats durant el curs anterior. En cas de no haver-ho realitzat en el curs anterior, oblit de la contrasenya o reactivació de l'usuari, haurà de polsar on posa "Si és la PRIMERA VEGADA que accedix al sistema, no recorda la seua contrasenya o s'ha desactivat el seu usuari. Clicar ací.". Una vegada fet açò podrà accedir amb el seu usuari, que serà el NIF, i la seua contrasenya, que serà l'establida per vosté en el procés de validació.

Serà publicada la relació de llocs adjudicats. Aquells participants que hagen obtingut destí com "vacant" o "substitució indeterminada" sobre afectada, hauran de personar-se en la Direcció Territorial corresponent per a obtindre la credencial, per motius d'Intervenció d'Hisenda. Les credencials de les substitucions podran descarregar-se de la pàgina Web.                                 

Serà publicada la relació de llocs adjudicats. Aquells participants que hagen obtingut destinació podran descarregar-se la seua credencial des de la pàgina web.

En virtut de la base segona de la Resolució de 23 de gener de 2018, de la Subdirecció General de Personal Docent, per la qual es regulen els procediments d'adjudicació contínua de llocs de treball en règim d'interinitat, les adjudicacions contínues s'efectuaran els DIMARTS i DIJOUS, per a la qual cosa, el dia abans de l'adjudicació, a les 14:00 hores, serà publicada en la pàgina web de la Conselleria, la relació dels llocs de treball a cobrir.

 

Accés a Petició Telemàtica

Accés a Petició Telemàtica bloquejat - Procés d'adjudicació en curs

Nota Secundària:

Aquells que sol·liciten llocs d'esta especialitat sense complir els requisits establits seran exclosos de la borsa.

Adjudicataris

L'adjudicació es realitzarà amb tots els participants a excepció dels que estiguen ocupant un lloc en el moment de resoldre l'adjudicació o estigueren desactivats temporalment.

Pròxima Adjudicació Contínua: 26 d'octubre de 2021

No disponible - Llistat provisional de llocs oferits per a Mestres, Secundària i Altres Cossos

Llistat provisional de llocs oferits per a Mestres, Secundària i altres Cossos.

Adjudicació del 8 de juny de 2019 - Llocs oferits

AVÍS: A causa de problemes informàtics s'anul·la la resolució de l'Adjudicació Contínua del 27 d'octubre de 2017 quedant ampliat el termini fins al dilluns dia 30 d'octubre de 2017 a les 9 hores. Com a conseqüència de l'anterior, no es convocarà l'Adjudicació de llocs de Difícil Cobertura per a hui 27 d'octubre.

[Data Pub.: 11/01/2021 16:00]

Notes:

  • Per a les places ressenyades com a ATENCIÓ DOMICILIÀRIA, encara que s'oferisquen com a VACANTS, l'ocupació finalitza quan acaba la necessitat d'atenció a l'alumnat que la motiva, per tant, el seu comportament és amb caràcter general el mateix que el d'una SUBSTITUCIÓ INDETERMINADA.

 

AVÍS: EL LLOC DE L'ESPECIALITAT 120, EDUCACIÓ INFANTIL, NÚMERO 871019, DEL CEIP AMBAIXADOR ENRIQUE BELTRÁN D'ALMASSORA, DE 12,5 HORES, ÉS UNA SUBSTITUCIÓ INDETERMINADA I NO UNA VACANT COM FIGURA EN EL LLISTAT PROVISIONAL.

Notes informatives

A l'hora de realitzar la sol·licitud telemàtica, es recomana l'ús dels navegadors Mozilla Firefox o Internet Explorer. També es recomana que actualitzen el seu navegador a l'última versió, almenys per a Internet Explorer.
Davant de qualsevol problema relacionat amb la petició telemàtica de destí, pot escriure un correu electrònic a l'adreça següent:
provision_edu@gva.es