BORSES

BORSES

Existeixen processos per realitzar en l'apartat de Convocatòries extraordinàries d'incorporació a borses curs 2022-2023
-Convocatòria de Borses Extraordinàries 2023 (PES i PMAE)

Existeix moratòria i/o processos per realitzar en l'apartat d'Acreditació de requisits de titulació (Procediments 2016-2023):
-Oposicions de 2017, 2019 i 2020