ACREDITACIÓ EN LLENGÜES ESTRANGERES

ACREDITACIÓ EN LLENGÜES ESTRANGERES

Convocatòria

RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca el professorat dels nivells d'ensenyança no universitària per a l'acreditació en llengües estrangeres per a impartir àrees, àmbits, matèries o mòduls no lingüístics.

Faça clic ací per a mostrar la normativa posterior relativa a les certificacions lingüístiques.

Model de sol·licitud

Sol·licitud de participació per a l'acreditació per a impartir àrees, matèries o mòduls no lingüístics.

Descàrrega de l'acreditació

Reclamacions

5 dies hàbils comptats des de l'endemà de la publicació d'aquest llistat provisional.