HABILITACIONS

HABILITACIONS

Habilitacions Transitòries

Convocatòria 2024

RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2024, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca el procediment d’adquisició de noves especialitats per a les persones integrants de la borsa de mestres que han prestat servicis en centres públics docents dependents de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació.

Sol·licitud

El termini de presentació de sol·licituds i documentació serà des de les 10.00 hores del dia 8 de maig de 2024 fins a les 10.00 hores del dia 22 de maig de 2024.

Les sol·licituds es realitzaran telemàticament, a través de l'URL https://ovidoc.edu.gva.es/

Es podran sol·licitar diverses habilitacions, adjuntant la documentació corresponent per a cadascuna d'elles.

Accés a OVIDOC

Termini finalitzat => Accés a OVIDOC <=

  • Correu electrònic de contacte: habilitacion_bolsa@gva.es
[Data Pub..: 07/05/2024]

Resolució definitiva

  • Correu electrònic de contacte: habilitacion_bolsa@gva.es
[Data Pub..: 14/06/2024]

Convocatòria 2023

RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2023, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca el procediment d'adquisició de noves especialitats per a les persones integrants de la borsa de mestres que han prestat serveis en centres públics docents dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

Sol·licitud

El termini de presentació de sol·licituds i documentació serà des de les 10.00 hores del dia 27 d'abril de 2023 fins a les 10.00 hores del dia 09 de maig de 2023.

Les sol·licituds es realitzaran telemàticament, a través de l'URL https://ovidoc.edu.gva.es/

Es podran sol·licitar diverses habilitacions, adjuntant la documentació corresponent per a cadascuna d'elles.

Accés a OVIDOC

Termini finalitzat => Accés a OVIDOC <=

  • Correu electrònic de contacte: habilitacion_bolsa@gva.es
[Data Pub..: 26/04/2023]

Convocatòria 2022

RESOLUCIÓ d’1 de juliol de 2022, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca el procediment d’adquisició de noves especialitats per a les persones integrants de la borsa de treball del cos de mestres que han prestat serveis en centres públics docents dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

Correcció d'errors

Correcció d'errors 2

RESOLUCIÓ d’1 de juliol de 2022, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca el procediment d’adquisició de noves especialitats per a les persones integrants de la borsa de treball del cos de mestres que han prestat serveis en centres públics docents dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (TEXT CONSOLIDAT).

Sol·licitud

El termini de presentació de sol·licituds i documentació serà des de les 10 hores del dia 4 de juliol de 2022 fins a les 14 hores del dia 11 de juliol de 2022.

Les sol·licituds es realitzaran telemàticament, a través de l'URL https://ovidoc.edu.gva.es/

Es podran sol·licitar diverses habilitacions, adjuntant la documentació corresponent per a cadascuna d'elles.

L'adquisició de noves especialitats no implicarà modificació en la borsa d'origen.

Acceso a OVIDOC

Termini finalitzat => Accés a OVIDOC <=

Resolució provisional

=> Acceso a OVIDOC para realizar RECLAMACIONES <=

Accés a OVIDOC per a realitzar RECLAMACIONS - 26 de setembre 00:00h fins a dimarts 27 de setembre 23:59h -

  • Correu electrònic de contacte: habilitacion_bolsa@gva.es
[Data Pub..: 23/09/2022]

Resolució definitiva

[Data Pub..: 06/10/2022]

Correcció d'errors 2

[Data Pub..: 11/10/2022]

Convocatòria 2018

Sol·licitud

El termini de presentació de sol·licituds i documentació serà des de les 10 hores del dia 29 de juny fins a les 10 hores del dia 6 de juliol de 2018, ambdós inclosos.

Les sol·licituds es realitzaran telemàticament, a través de l'URL https://ovidoc.edu.gva.es/

Es podran sol·licitar diverses habilitacions, adjuntant el títol corresponent per a cadascuna d'elles, juntament amb una declaració de veracitat.

Seran desestimades les sol·licituds presentades fora de termini.

L'adquisició de noves especialitats no implicarà modificació en la borsa d'origen.

=> Acceso a OVIDOC <=

Termini finalitzat => Accés a OVIDOC <=

[Data Pub.: 28/06/2018]

Resolució provisional

=> Acceso a OVIDOC para realizar RECLAMACIONES <=

Termini finalitzat => Accés a OVIDOC <=

[Data Pub.: 21/02/2019]

Resolució definitiva

[Data Pub.: 01/03/2019]

Correcció de errades

[Data Pub.: 12/07/2019]