HABILITACIONS

HABILITACIONS

Habilitacions Transitòries

Convocatòria 2023

RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2023, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca el procediment d'adquisició de noves especialitats per a les persones integrants de la borsa de mestres que han prestat serveis en centres públics docents dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

Sol·licitud

El termini de presentació de sol·licituds i documentació serà des de les 10.00 hores del dia 27 d'abril de 2023 fins a les 10.00 hores del dia 09 de maig de 2023.

Les sol·licituds es realitzaran telemàticament, a través de la URL https://ovidoc.edu.gva.es/

Es podran sol·licitar diverses habilitacions, adjuntant la documentació corresponent per a cadascuna d'elles.

Accés a OVIDOC

Termini finalitzat => Accés a OVIDOC <=

  • Correu electrònic de contacte: habilitacion_bolsa@gva.es
[Data Pub..: 26/04/2023]

Convocatòria 2022

RESOLUCIÓ d’1 de juliol de 2022, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca el procediment d’adquisició de noves especialitats per a les persones integrants de la borsa de treball del cos de mestres que han prestat serveis en centres públics docents dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

Correcció d'errors

Correcció d'errors 2

RESOLUCIÓ d’1 de juliol de 2022, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca el procediment d’adquisició de noves especialitats per a les persones integrants de la borsa de treball del cos de mestres que han prestat serveis en centres públics docents dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (TEXT CONSOLIDAT).

Sol·licitud

El termini de presentació de sol·licituds i documentació serà des de les 10 hores del dia 4 de juliol de 2022 fins a les 14 hores del dia 11 de juliol de 2022.

Les sol·licituds es realitzaran telemàticament, a través de la URL https://ovidoc.edu.gva.es/

Es podran sol·licitar diverses habilitacions, adjuntant la documentació corresponent per a cadascuna d'elles.

L'adquisició de noves especialitats no implicarà modificació en la borsa d'origen.

Acceso a OVIDOC

Termini finalitzat => Accés a OVIDOC <=

Resolució provisional

=> Acceso a OVIDOC para realizar RECLAMACIONES <=

Accés a OVIDOC per a realitzar RECLAMACIONS - 26 de setembre 00:00h fins a dimarts 27 de setembre 23:59h -

  • Correu electrònic de contacte: habilitacion_bolsa@gva.es
[Data Pub..: 23/09/2022]

Resolució definitiva

[Data Pub..: 06/10/2022]

Correcció d'errors 2

[Data Pub..: 11/10/2022]

 

Convocatòria 2018

 

Sol·licitud

El termini de presentació de sol·licituds i documentació serà des de les 10 hores del dia 29 de juny fins a les 10 hores del dia 6 de juliol de 2018, ambdós inclosos.

Les sol·licituds es realitzaran telemàticament, a través de la URL https://ovidoc.edu.gva.es/

Es podran sol·licitar diverses habilitacions, adjuntant el títol corresponent per a cadascuna d'elles, juntament amb una declaració de veracitat.

Seran desestimades les sol·licituds presentades fora de termini.

L'adquisició de noves especialitats no implicarà modificació en la borsa d'origen.

=> Acceso a OVIDOC <=

Termini finalitzat => Accés a OVIDOC <=

[Data Pub.: 28/06/2018]

Resolució provisional

=> Acceso a OVIDOC para realizar RECLAMACIONES <=

Termini finalitzat => Accés a OVIDOC <=

[Data Pub.: 21/02/2019]

Resolució definitiva

[Data Pub.: 01/03/2019]

Correcció de errades

[Data Pub.: 12/07/2019]