Convocatòries extraordinàries d'incorporació a borses curs 2022-2023

Convocatòries extraordinàries d'incorporació a borses curs 2022-2023

Convocatòria de Borses Extraordinàries 2023 (CMAE i AAPPD)

Especialitats Convocades

Tràmit

El termini de presentació del tràmit telemàtic de sol·licitud serà des de les 10.00 hores del dia 31 de març de 2023 fins a les 23.59 hores del dia 13 d'abril de 2023.

C1 Els certificats presentats per a acreditar el coneixement adequat del valencià han d'estar registrats, obligatòriament, en el Servei d'Acreditació i Assessorament de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme. S'entendrà per registrat, quan s'aporte el tràmit Z que es troba presentat a l'efecte que es registre la titulació corresponent.
Els certificats expedits per la JQCV NO cal registrar-los, ja estan registrats automàticament d'ofici.

Llistats Provisionals d'Aspirants

Tràmit

El termini de presentació del tràmit telemàtic de sol·licitud per a l'esmena i reclamació als llistats provisionals serà des de les 10.00 hores del dia 8 de maig de 2023 fins a les 10.00 hores del dia 15 de maig de 2023.

Les persones excloses i aquelles admeses que hagen d'esmenar o aclarir algun mèrit disposaran d'un termini de cinc dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la present resolució, per a poder realitzar les al·legacions que estimen oportunes i, en el seu cas, justificar el que estimen pertinent. No podrà invocar-se cap mèrit que no haja sigut al·legat en la sol·licitud d'inscripció.

Llistats Definitius d'Aspirants i Convocatòria de Prova d'Aptitud

 • Correu electrònic de contacte: habilitacion_bolsa@gva.es

Resultats de la Prova d'Aptitud

 • Correu electrònic de contacte: habilitacion_bolsa@gva.es

Valoració de Mèrits

 • Correu electrònic de contacte: habilitacion_bolsa@gva.es

Llistats Definitius d'Integrants

 • Correu electrònic de contacte: habilitacion_bolsa@gva.es

Convocatòria de Borses Extraordinàries 2023 (PES i PMAE)

NOTA INFORMATIVA: Las personas participantes en la oposición 2021 del cuerpo de maestros que no superaron la primera prueba (A+B) y que aparecen publicadas en el ANEXO I, no han de aportar documentación, puesto que se ha revisado de oficio la acreditación de los requisitos generales y específicos de titulación requeridos, tras la consulta telemática de sus datos. Serán incorporadas a la bolsa una vez finalizado este procedimiento.

Especialitats Convocades

 • 204 – LLENGUA I LITERATURA CASTELLANA
 • 218 – ORIENTACIÓ EDUCATIVA
 • 219 – TECNOLOGIA
 • 254 – INFORMÀTICA
 • 256 – LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA
 • 265 – ORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL
 • 6B5 – HISTÒRIA DE LA MÚSICA

Tràmit

El termini de presentació del tràmit telemàtic de sol·licitud serà des de les 10.00 hores del dia 08 de febrer de 2023 fins a les 23.59 hores del dia 22 de febrer de 2023.

C1 Els certificats presentats per a acreditar el coneixement adequat del valencià han d'estar registrats, obligatòriament, en el Servei d'Acreditació i Assessorament de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme.
Els certificats expedits per la JQCV NO cal registrar-los, ja estan registrats automàticament d'ofici.

AVÍS: Per a evitar els perjudicis provocats a causa de la fallada electrònica que ha inhabilitat totes les webs de l'Administració valenciana des de les 16.15 hores d'aquest dimecres 22 de febrer, s'amplia el termini fins a les 23.59 hores del dijous 23 de febrer de 2023.

Llistats Provisionals

Tràmit

El termini de presentació del tràmit telemàtic de sol·licitud per a l'esmena i reclamació als llistats provisionals serà des de les 10.00 hores del dia 5 de abril de 2023 fins a les 23.59 hores del dia 14 de abril de 2023.

Les persones excloses i aquelles admeses que hagen d'esmenar o aclarir algun mèrit disposaran d'un termini de cinc dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la present resolució, per a poder realitzar les al·legacions que estimen oportunes i, en el seu cas, justificar el que estimen pertinent. No podrà invocar-se cap mèrit que no haja sigut al·legat en la sol·licitud d'inscripció.

Llistats Definitius

AVÍS: Totes les persones admeses per aquest procediment (que prèviament al mateix NO estaven en borsa) ho són de manera provisional fins que realitzen la confirmació entrant en l'aplicació d'adjudicació contínua i sol·liciten una petició d'adjudicació i/o es desactiven abans de l'1 de juliol de 2023 tal com s'estableix en la resolució.

- Informació sobre les adjudicacions contínues
- Accés a la petició d'adjudicacions contínues

 • Correu electrònic de contacte: habilitacion_bolsa@gva.es

Correcció d'Errors I

Correcció d'Errors II

 

Llistats Consolidats

 

AVÍS: Totes les persones admeses per aquest procediment (que prèviament al mateix NO estaven en borsa) ho són de manera provisional fins que realitzen la confirmació entrant en l'aplicació d'adjudicació contínua i sol·liciten una petició d'adjudicació i/o es desactiven abans de l'1 de juliol de 2023 tal com s'estableix en la resolució.

- Informació sobre les adjudicacions contínues
- Accés a la petició d'adjudicacions contínues

 • Correu electrònic de contacte: habilitacion_bolsa@gva.es